AT-/ST-utbildning - Om oss

På enheten arbetar enhetschef, femton studierektorer samt två assistenter.

Vi ansvarar för kvalitetskontroll av AT- och ST-läkarutbildningen på individnivå, samt är en stödfunktion till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer.

ST-läkarna är indelade i sju ST-forum områden där det finns ledningsgrupper med budgetansvar som anordnar utbildning lokalt.

Studierektorerna deltar i planering, uppföljning och utvärdering av utbildningsplan för respektive ST-läkare, samt rekryterar och ansvarar för utbildning av handledare och genomförandet av ett flertal obligatoriska kurser (BVC-, handledar-, konsultations-, ledarskaps- och allmänmedicinkurser).

Stora insatser görs för att samordna och arrangera VESTA, ett program för att hjälpa ST-läkarna att genomföra sina vetenskapliga projektarbeten, som för flertalet nu är obligatoriskt.

Vår assistent, Carina Andersson, är stödfunktion för ST-forums ledningsgrupper, ansvarar för kursadminstration, löner och ekonomisk redovisning.

Helena Schildt-Tossman är enhetschef för AT/ST enheten och ansvarar för övergripande utbildningsfrågor gällande AT och ST samt personalansvar för enheten.

Verksamhet:
APC AT & ST
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2012-09-24

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER