Vård- och omsorgsprogrammet

Uppdrag:

• Samordning av platser för gymnasieelever i den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) i primärvården.

På Centrum för allmänmedicin sker samordning och samverkan med ett tjugotal gymnasieskolor för att ordna platser för eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet inom Stockholms Län.

Länk till information>>>

Information om studerande och eleversättning, sekretess och hälsodeklaration finns på SLL hemsida under flik, utbildning gymnasieskolan.

Från och med 1 maj 2013 är VFU-samordning samt AKA-verksamheten för sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammen organisatoriskt flyttade till SLSO och AVC-enheterna, med Eva Henriksen som chef.

Samordnare för Vård och omsorgsprogrammet:

Leila Haapaniemi

Arbetar från och med 19 augusti 2013 på AVC Liljeholmen

leila.haapaniemi@sll.se
Telefonnummer: 070-1643910

 

Verksamhet:
APC VIL
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2012-09-24

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER