Grundutbildning - Arbetsterapiprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samordning:

Samordning av kliniska utbildningsplatser i den verksamhetsförlagda utbildningen i primärvården främst termin 1 och 5 i samverkan med arbetsterapiprogramment på Karolinska Institutet. I uppdraget ingår att rekrytera och följa upp kliniska utbildningsplatser i samverkan med rehabverksamheterna i primärvården.

Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA) verksamhet:

AKA arbetar som ett stöd till handledare och studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen. AKA stöder handledares pedagogiska uppdrag i VFU. AKA är knuten till Karolinska Institutet och verkar som en länk mellan lärosätet och rehabverksamheterna.

Verksamhet:
APC VIL
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2012-09-24

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER