Grundutbildning - Om oss

Hur ser studenternas utbildning ut i primärvården?
Hur kan man stödja de kliniska handledarna i deras uppdrag?

Enheten har ansvar för primärvårdsdelen av läkarprogrammet och förenar dess teoretiska innehåll på alla nivåer med verksamhetsintegrerat lärande i primärvården.

Vi har även i uppdrag att stödja de som handleder studenter i primärvården och ordna verksamhetsförlagda utbildningsplatser till de blivande läkarna.

Från och med 1 maj 2013 är samordninngen av den verksamhetsförlagda utbildningen samt verksamheten med adjungerande kliniska adjunkter för sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammen organisatoriskt flyttade till Stockholms läns sjukvårdsområde och de åtta akademiska vårdcentralerna.

 

 

Verksamhet:
APC VIL
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Författare:
Administrator
Datum:
2012-09-24

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER