Botten kan bli toppen - benskörhet

Det finns inget annat land i världen med lika många kvinnor som drabbas av frakturer. Sverige tillhör också bottenligan när det gäller att upptäcka benskörhet. Om det säger CeFAM:s Helena Salminen:
– Det liknar en bermudatriangel där patienten hamnar i det svarta hålet i mitten.

HelenaSHelena Salminen är specialistläkare inom allmänmedicin och arbetar som enhetschef för CeFAM Grundutbildning. Och så har hon rötterna i vårt östra grannland, Finland, där det inte alls är lika vanligt med benskörhetsfrakturer som i Sverige. Men det är det däremot i Norge och på Island. Hur kommer det sig?

 

Det är ännu inte helt vetenskapligt klarlagt men handlar troligtvis om gamla nedärvda, genetiska koder hos olika folkslag.

Risken för att en svensk, äldre kvinna ska få en fraktur är stor – hela femtio procent får det under sin livstid. Ingen annanstans i världen är antalet så stort. Trots det, är det bara 14 procent som får adekvat behandling efter en benskörhetsfraktur enligt statistik från Öppna Jämförelser. Varför är det så?

– Om det istället var varannan man som råkade ut för det här, då hade det säkert aldrig sett ut som det gör, svarar Helena Salminen luttrat, äldre kvinnors vårdbehov behöver tas mer på allvar.

En bentäthetsmätning med skonsam röntgen, eftersom bara två strålar används, kostar mellan 800 – 1 000 kronor per undersökning.
– Det råder en ren brist på sådana här röntgenmaskiner ute i landet. Och Stockholm har flest maskiner men använder dem på fel sätt eftersom andelen behandlade är endast kring 13 procent i Stockholm, strax under rikssnittet. Det är inte klokt att det ser ut så här, utbrister Helena Salminen och fortsätter:

– När man inte vill betala, inte har rutiner för att kunna upptäcka och undersöka de här patienterna, då kan det bli så här. Och man ska veta att var femte person dör inom ett år efter en höftledsfraktur idag. Många kommer aldrig tillbaka till sitt vanliga boende utan hamnar på olika typer av äldreboenden. Så ska det inte behöva vara, säger Helena Salminen.

Hon ingår i en expertgrupp, utsedd av Socialstyrelsen, som tagit fram nationella riktlinjer för hur Sveriges vård ska bli bättre på att diagnosticera benskörhet, osteoporos. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där osteoporos ingår, kom ut förra året.
– Om man ska komma åt problemet behöver man bilda team och jobba med vårdkedjor, som man till exempel redan gör när det gäller diabetes. Det finns också ett jättestort behov av teambaserade utbildningar för vårdpersonal och CeFAM skulle kunna snabbt få igång sådana kurser, om Stockholms läns landsting skulle vilja satsa på det.

Capture the fracture är en världsomspännande satsning från International Osteoporosis Foundation som bland annat visar hur man kan bygga upp fungerande vårdkedjor. Och det finns ett lättanvänt instrument på nätet för att skatta risken för benskörhet och eventuellt behov av bentäthetsmätning. Det är ett webbverktyg som heter FRAX där patienten själv eller med hjälp av vårdpersonal, svarar på frågor om sådant som levnadsvanor och tidigare frakturer. Får man en riskprocent på 15 procent och över är det läge för vidare utredning.

– FRAX används på sina håll i Sverige men ännu så länge i alldeles för liten omfattning. Det är viktigt att det finns en koordinator på plats som ser till att de här undersökningarna görs. Det är ett lämpligt arbete för till exempel distriktssköterskor och distriktsläkare, anser Helena Salminen.

Finns det några föregångsländer när det gäller att hantera diagnosticering av benskörhet? Det finns lyckade satsningar i bland annat Kalifornien och Storbritannien. Helena Salminen berättar om ett solskensexempel från Nederländerna - om hur botten kan komma betydligt närmare toppen. Från att bara ha upptäckt 6 procent av alla de som behövde utredning angående benskörhet, diagnosticerar man nu 71 procent. Där har också frakturerna och mortaliteten minskat. Helena Salminen ser att det kan bli till verklighet även i Sverige – med rätt åtgärder.

Marie Eriksson

Helena Salminen i intervju i TV4 Nyheterna >>>

Verksamhet:
APC Forskning
Publicerad av:
Marie Eriksson
Författare:
Marie Eriksson
Datum:
2012-07-12

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER