"Det finns en övertro på maskinens makt"

Det säger läkaren och forskaren Bo C Bertilson på CeFAM. Han ingår i Socialstyrelsens expertgrupp som gör en nationell checklista för diagnos av ländryggsbesvär.

BoC1aJust nu har ungefär tre av tio personer i Sverige värk i ländryggen. Allt enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. En vanlig åkomma, med andra ord. Men hur får vården bäst koll på problemet - utan att det kostar onödigt mycket? Hur kan man göra effektiva undersökningar av sådana här besvär? 

Det ska expertgruppen som Bo C Bertilson ingår i, ta fram nationella riktlinjer för.
Eller, som han själv kallar dem för – en lättläst checklista. Den ska presenteras under våren 2013. "Bara man tar en MR så får man reda på vad som är fel." Det är en attityd som Bo C Bertilson ofta möter, både bland vårdpersonal och bland patienter.

En MR är en magnetkameraundersökning som använder magnetfält för att avbilda kroppens delar. Metoden ger detaljrika tvärsnittsbilder av kroppens inre. Och kankosta någonstans från 2 000 kronor och upp till det tredubbla per undersökning.

Men kan det inte vara värt det, om nu patientens problem framgår tydligt och därmed rätt behandling kan sättas in? För att inte tala om den reducering av patientens lidande som förhoppningsvis då kan ske?

– Det finns en övertro på maskinens makt och en trend bland sjukvårdspersonal att man bara tittar på "sin" speciella vävnad eller kroppsdel när man ställer diagnos, svarar Bo C Bertilson och fortsätter:
– Ett klassiskt exempel kan vara en ung patient med besvär i bägge knäna. Trots flera undersökningar, inklusive MR, har man inte hittat felet. Ofta bedöms patienten då ha så kallade funktionella besvär, som lätt kan tolkas som att patienten är psykiskt svag eller arbetsovillig. Alternativt kan en titthålsundersökning bli aktuell men det kan ge svåra smärtor som sitter i om orsaken till felet är nervpåverkan i ländryggen. Jag träffar ofta på de problemen hos patienter på min klinik.

Vad rekommenderar du då själv för metod? Hur gör du?

– Först ger jag patienten en skiss av människokroppen och sedan får han eller hon skugga de partier där besvären upplevs, inte bara smärta utan alltifrån stelhet till myrkryp. Sedan går jag igenom kompletterande sjukdomshistoria och gör en noggrann klinisk undersökning. Efter det kan det vara aktuellt att diagnosticera med hjälp av bedövningsinjektioner och bilddiagnostik.

Han betonar vikten av att ha ett helhetsperspektiv som vårdpersonal.
– Och det gäller också att ha den kunskap som krävs för att kunna läsa MR-bilder. Metoden gör inte hela jobbet åt dig. Ibland kan MR vara rätt väg att gå men långt ifrån alltid.

I expertgruppen finns också andra yrkesutövare, som radiologer, ortopedkirurger och sjukgymnaster. Checklistans råd ska åtföljas av belägg. Även de i lättläst form, så att både patient och vårdpersonal enkelt ska kunna förstå vad som menas.

Marie Eriksson

Avhandling:
On the assessment of nerve involvement and of dysfunction in patients with spinal pain - Bo C Bertilson

Verksamhet:
Övergripande
Ämne:
Allergi, Annat, Astma och KOL, Diabetes/Endokrinologi, Hälsoinformatik, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Interprofessionellt samarbete, Konsultation, Kris- och katastrofpsykologi, Levnadsvanor, Mag- och tarmsjukdomar, Mental hälsa, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Respiration, Rörelseorganen, Smärta, Vårdvetenskap, Vesta, Äldres hälsa
Målgrupp:
Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Läkare, leg. ej specialist, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Annat, Hjärta/kärl, respiration endokrina funktioner och osteoporos, Gastroenterologi, nutrition och infektion, Mental hälsa, Muskuloskeletala funktioner och smärta, Hälso- och sjukvårdsforskning
Publicerad av:
Marie Eriksson
Datum:
2012-07-04

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER