Fortbildning & utveckling

 

Vi erbjuder fortbildning och utveckling för många olika yrkeskategorier i primärvården i form av kurser, seminarier och nätverksträffar. Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll efter beställning och arrangerar på den plats du önskar.

På enheten för Fortbildning & utveckling vävs kunskap som baseras på riktlinjer och evidens samman med kvalitetsarbete eller frågeställningar från den egna vårdcentralen och/eller vårdenheten. Enheten tar, tillsammans med vårdpersonalen, även fram verktyg och kvalitetsindikatorer för att förbättra vården av patienterna i primärvården.

Hos oss finns lokala fortbildningssamordnare, FPU-ledare (Fortbildning och Professionella Utvecklingsledare ) för varje yrkeskategori samt vårdutvecklingsledare i ämnesspecifika kunskapsteam. Majoriteten av dem arbetar även kliniskt i primärvården.

 

 Fortbildningsaktiviteterna spänner över områden som diabetes, astma/KOL, Motiverande samtal, verktyg för livsstilsförändring till demens, nutrition och artrosskola. Läs mer och anmäl dig  till våra kurser här.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Publicerad av:
Administrator
Datum:
2012-06-22

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER