AT-/ST-utbildning

Vi ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring inom specialistutbildning i allmänmedicin och för allmänmedicindelen under AT.

Ca 628 ST-läkare (en tredjedel av landets blivande specialister i allmänmedicin) gör sin specialistutbildning via AT/ST enheten. Tolv studierektorer har ett övergripande kvalitetsansvar. De är ett stöd för ST-läkarna och ST-forum (en modell för att ST-läkarna ska få mer inflytande över sin utbildning och träning i ledarskap) vad gäller AT- och ST-utbildning.

Enheten arbetar med urval, introduktion och utbildning samt placering av cirka 200 AT-läkare på vårdcentralerna i länet. 

Enheten har även ansvar för utbildning av forskar-ST-läkare, som är en kombinationstjänst mellan forskning och klinisk ST. Utöver detta är enheten en stor kursgivare.

Verksamhet:
APC AT & ST
Publicerad av:
Administrator
Datum:
2012-06-22

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER