Publikationer

 1. Vill du leda vårt nya team: våld i nära relationer?

  Verksamhet:
  Övergripande

  Akademiskt primärvårdscenter söker dig som vill leda och vidareutveckla kunskapsteamet om våld i nära relationer. Teamet ska bidra till att öka hälso-och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att upptäcka, bemöta och agera i ärenden där det förekommer, misstänkts eller har förekommit våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 30 november.  

 2. Vill ni delta i projekt med att ordinera kultur på recept?

  Verksamhet:
  Övergripande

  Kulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa. Nu bjuder vi in dig/er i primärvården som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för asylsökande och nyanlända ungdomar.

 3. Virtuell patient

  Verksamhet:
  APC VIL

  Virtuella patienter (VP) är on-line patientfall där studenten utifrån en klinisk situation kan träna och utveckla kompetenser i en neutral inlärningsmiljö. På läkarprogrammet KI, framtogs 2012 en modell anpassad för primärvården, som ett komplement till mera traditionell undervisning såsom katedrala föreläsningar och verksamhetsförlagd utbildning.

 4. Vision, uppdrag & mål

  Verksamhet:
  Övergripande
 5. Webbutbildning basal hemsjukvård

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Inledning webb

 6. Webbutbildningar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 7. Welcome to the English home page of the Crisis & Disaster Psychology Unit

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Introduction

  The Crisis & Disaster Psychology Unit (CKK) is a specialist unit within the Stockholm County Council. Our main role is to contribute to building the capacity of individuals and organisations within the community and health services on how best to respond to people who have been exposed to a disaster situation or serious accident. Through the provision of education, training and research in crisis and disaster preparation, response and support measures, the Unit directs its focus to the psychological disaster preparedness within the health and community services, with the aim of minimising harmful psychological effects of a potentially traumatic event. Our staff are specialist psychiatrists and psychologists with experience in trauma related clinical treatment, research, education, policy and service development, with both child and adult expertise. The Unit does not provide direct clinical services or therapy to trauma affected individuals.

  On this website we provide information (in Swedish) about the Unit’s educational training programs, lectures and materials (many which can be ordered online) and about the Unit’s projects reports, research papers and media contributions.

  For information in English, please don’t hesitate to contact our bi-lingual staff by email or telephone (see Medarbetare>>> for contact details).

 8. Workshop om våld mot äldre

  Verksamhet:
  Övergripande

  Våld mot äldre i nära relation är ett samhällsproblem, enligt WHO ett folkhälsoproblem, som få vill kännas vid. Förutfattade meningar och brist på kunskap försvårar många gånger för äldre utsatta att få den hjälp de har rätt till. Den 30 november  lyfts denna problematik och möjliga vägar framåt. Det är ett sammarrangemang mellan Länstyrelsen, FoU-verksamheter i länet samt Stockholms läns landsting. Att delta är kostnadsfritt.

 9. ”Hälsan hos nyanlända flyktingar måste tas på allvar”

  Verksamhet:
  Övergripande

  Solvig Ekblad WebbHon ser bortom kulturella begränsningar, vill minska utanförskap och förbättra hälsan hos utlandsfödda, speciellt nyanlända flyktingar. Solvig Ekblad är bonddottern som haft hela världen som sitt arbetsfält. I dag jobbar hon vid Akademiskt primärvårdscentrum med utvecklingsfrågor och är adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning.

 10. ”Jag hoppas få nya perspektiv”

  Verksamhet:
  Övergripande

  YlvaNyheterNY På väg ut till en verklighet där myggnät och kondomer räddar liv och med otaliga vaccinationer i armarna, har ST-läkaren Ylva Karlsson många förväntansfulla fjärilar i magen. Från juli till september askulterar hon på Muhimbili National hospital i Dar es Salaam, Tanzania.

 11. ”Vården av äldre sköra kräver nya arbetssätt och rutiner”

  Verksamhet:
  Övergripande

  LäkemedelÄldreWEBBOmkring hälften av äldre patienter i primärvården med nedsatt njurfunktion behandlas med för höga eller kontraindicerade läkemedelsdoser. Var tionde multisjuk behandlas med läkemedel som kan försämra ett av deras andra sjukdomstillstånd och leda till allvarliga konsekvenser. Det visar distriktsläkaren och forskaren Katharina Schmidt-Mende i sin doktorsavhandling. Nu efterlyser hon nya arbetssätt och rutiner för att vända trenden.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER