Publikationer

 1. Vårdstudenter lär ihop – för mer teamarbete!

  Verksamhet:
  Övergripande

  TeamKugghjulWEBBMed hjälp av en ny pedagogisk modell ska studenter på flera olika vårdutbildningar tillsammans göra hembesök hos patienter. Sex vårdcentraler inom tre akademiska vårdcentralsnätverk luckrar på så sätt upp stuprörstänket. Christina Olsson, samordnare på Mörby AVC, ser vinster för både patient och vårdteam.

 2. Vårdtyngd i hemsjukvård - mätning

  Verksamhet:
  Övergripande

  Syftet med studien är att analysera och beskriva distriktssköterskors och distriktsläkares bedömning av vårdtyngdsnivåer i basal hemsjukvård, enligt en befintlig vårdtyngdsmanual och inhämta deras erfarenheter av att tillämpa denna manual.

 3. Vårdutvecklingsplan och kvalitetsindikationer: Urininkontinens hos kvinnor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Ända från 20-års ålder upp till ålderdomen är urininkontinens hos kvinnor ett folkhälsoproblem som påverkar livskvaliteten och det sociala livet för dem som drabbas. Ett gott bemötande och vård av hög kvalitet till de kvinnor som söker vård pga. urininkontinens borde vara en självklarhet inom den svenska primärvården.

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer avser att höja kvaliteten och kvalitetssäkra mötet med kvinnor som söker för inkontinens. Men hjälp av planen kan kvaliteten på verksamheten och vården även utvärderas och vid behov förbättras.

   

 4. Vårens handledarträffar för sjuksköterskeprogrammen

  Verksamhet:
  Övergripande

  Boka in vårens handledarträffar! Där får du som handleder studenter inom sjuksköterskeprogram bland annat möjlighet att träffa kollegor och ta upp frågor om studieuppgifter, kursplaner och bedömningar. Välkommen!

 5. Vässa dina färdigheter – Motiverande samtal

  Verksamhet:
  Övergripande

  MotiverandesamtalFör dig som har gått grundkursen i motiverande samtal, MI, missa inte det här erbjudandet: Upprätthåll och kvalitetssäkra din kunskap med hjälp av vår kostnadsfria handledning.

 6. Väx med kunskap - kursutbud 2016 klart!

  Verksamhet:
  Övergripande

  LövGlödlampaWEBBÄldre med diabetes, Fysisk aktivitet på recept och ett stort antal kurser i Motiverande samtal. Det är ett axplock av Akademiskt primärvårdscentrums kurser under 2016. Botanisera bland vårt spännande utbud här! Passa på att anmäla dig redan nu för att säkra din plats!

 7. Väx med kunskap - kursutbud 2018 klart

  Verksamhet:
  Övergripande

  VäxmedKunskapWEBBInsulin typ 2, när vikten väger över, fysisk aktivitet för barn och ungdom, vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin och ett stort antal kurser i Motiverande samtal. Det är ett axplock av Akademiskt primärvårdscentrums kurser under 2018. Botanisera bland vårt spännande utbud här! 

 8. Väx med kunskap - tryckt kurskatalog 2015 på väg till dig!

  Verksamhet:
  Övergripande

  FramsidaWebbVäx med kunskap, tillsammans med oss! En mångfacetterad fortbildningskatalog för 2015 har just kommit från tryckeriet. Vi skickar ut den till vårdenheter, med flera. Vill du ha ett eget exemplar kan du kontakta jessica.lindh@sll.se. Och du som vill ha den som bläddringsbar fil kan titta här.

 9. Väx med kunskap! Kurskatalog för 2015 klar

  Verksamhet:
  Övergripande

  Kurskatalog2015FörstasidanVälj ur CeFAM:s kursutbud för 2015! Här finns allt från diabetes, astma och KOL, Motiverande samtal, verktyg för livsstilsförändring till demens och nutrition och mycket mer. Tryckt version kommer efter jul.
  Ladda ner pdf >>  Bläddra i katalogen >>

 10. Verksamhetsområden relaterade till SVF 2017-2018

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Probleminventeringsrapport SVF

  Författare: Eliya Syed och Elinor Nemlander

 11. VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin)

  Verksamhet:
  APC AT & ST

  I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid ST-avslut senare än 31 december 2013) ska göra ett obligatoriskt projektarbete .

 12. Vetenskap i primärvårdensvardag – idag och imorgon

  Verksamhet:
  Akademiska vårdcentraler
 13. Vi är en USV-enhet!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Sedan 2015 är APC med de Akademiska vårdcentralerna en av flera Universitetssjukvårdsenheter inom Region Stockholm. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

 14. Vi erbjuder - Fortbildning & utveckling

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Arbetar du inom primärvården i Stockholms läns landsting? Önskar du gå evidensbaserade fortbildningar ledda av erfarna kursledare? Vi erbjuder kurser, utbildningar, seminarier och nätverksträffar på plats, men ordnar även skräddarsydda utbildningar på respektive verksamhet i primärvården.

  Det aktuella utbudet av våra fortbildningsaktiviteter finns under menyvalen till vänster. 

   

   

   

   

 15. Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats

  Verksamhet:
  Övergripande

  BokavikommerLITENNu erbjuder CeFAM 18 seminarier på den plats du själv önskar, helt utan kostnad. Bland nyheterna finns bland annat: Om luftvägsregistret, Hur man lär astma/KOL-patienten inhalationsteknik och Introduktion i motiverande samtal för primärvårdsdietister. Här är hela listan!

 16. Vi ska tillsammans forma primärvården i nytt uppdrag!

  Verksamhet:
  Övergripande

  EvaNytt år - ny organisation. Nu är Akademiskt primärvårdscentrum bildat av Centrum för allmänmedicin och Akademiska vårdcentraler. Centrumet ska bättre möta primärvårdens behov i framtidens hälso- och sjukvård inom hela Stockholms läns landsting, säger tillförordnad verksamhetschef Eva Henriksen.

 17. Vi söker samordnare till S:t Eriks akademiska vårdcentral

  Verksamhet:
  Övergripande

  AVCgladaVill du vara med om att driva och stödja utveckling av primärvården i regionen i en dynamisk miljö! Då har vi jobbet för dig. Vi söker en AVC-samordnare till S:t Eriks AVC, som kan börja så snart som möjligt.

   

 18. Videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Videobesök webbVälkommen!

  Det här kunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter dina patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Kunskapsstödet ger stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod.

  Vidare ger kunskapsstödet praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet utifrån en videobaserad kontext.

 19. Viktigt stärka de akademiska banden!

  Verksamhet:
  Övergripande

  EvaJulhälsningUtanför Alfred Nobels Allé sprängs och grävs det i marken för fullt för att bereda plats för nya studentgrupper till Södertörn och Campus Huddinge. Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot att träffa våra nya akademiska grannar i förhoppning att bredda vårt forskningssamarbete och berika den akademiska kulturen.

 20. VIL

  Verksamhet:
  APC VIL

  Akademiskt primärvårdscentrum har i samarbete med olika lärosäten en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Samlingsnamnet för uppdraget är VIL – verksamhetsintegrerat lärande. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter, kvalitetssäkring, kompetenshöjande utbildning och stöd till handledare.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER