Publikationer

 1. Utbildningspaket bidrog till bättre katastrofberedskap

  Verksamhet:
  Övergripande

  FramisdaKrisutbildningLITENFler och tydligare krisplaner, bättre rustad krisledning och ökad medvetenhet om vikten av psykologiskt och socialt stöd under en större katastrof eller allvarlig händelse. Det är några exempelpå vad en stor utbildningsinsats till ledning och personal i Stockholms stad bidragit till. Det menar landstingets kunskapscentrum för kris- & katastrofpsykologi i en ny rapport.

 2. Utbildningsserie om psykisk ohälsa

  Verksamhet:
  Övergripande

  Personer som lider av psykisk ohälsa söker i första hand hjälp i primärvården, och för flertalet tillstånd finns psykologiska behandlingar med vetenskapligt stöd. Trots det är det ofta en utmaning att erbjuda evidensbaserad vård. Under våren 2019 erbjuds en serie utbildningar för personal inom primärvården i Stockholms läns landsting. Där ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till en stegvis vårdmodell.

 3. Utveckla diabetesteam - ny poängutbildning på webben!

  Verksamhet:
  Övergripande

  BättremedTEAMAtt arbeta med diabetesteam har visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra behandlingen för patienter med typ 2-diabetes. Via webb och två träffar har du nu möjlighet att fördjupa dig om behandling, riktlinjer och hur man startar en diabetesmottagning på din arbetsplats!

 4. Utvecklad hemsjukvård kan stärka dold patientgrupp

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Hemsjukvården kan behöva utvecklas för att ge patienterna en trygg och säker vård.

  En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att hemsjukvårdens patienter är en dold grupp som ofta är multisjuka och har stora vårdbehov. Men vårdformen i primärvården är idag inte anpassad för att ta emot så svårt sjuka patienter och roller och ansvarsfördelning är otydliga, främst mellan husläkaren distriktssköterskan, menar forskaren och distriktsläkaren Sonja Modin.

 5. Utvecklingen över tid av fysiska besvär och psykiska symtom efter en naturkatastrof

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

   

  Abstract

 6. Vad är APC och AVC? Kolla in vår nya film!

  Verksamhet:
  Övergripande

  APCfilmFör dig som vill veta lite mer om Akademiskt primärvårdscentrum, APC och Akademiska vårdcentraler, AVC. Kolla gärna på vår nya animerade film. En engelsk version kommer inom kort. SE FILMEN HÄR

   

   

 7. Vad är ett kunskapsteam?

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  På Akademiskt primärvårdscentrum arbetar flera ämnesspecifika kunskapsteam. Teamen består av vårdutvecklingsledare med fördjupad kunskap inom ämnet. De har även pedagogisk, vetenskaplig och ledarskapskompetens. Majoriteten av vårdutvecklingsledarna i teamen arbetar även kliniskt i primärvården. 

 8. Våga prata om barns övervikt!

  Verksamhet:
  APC Fortbildning, Övergripande

  SofiaTryggLyckeMånga barn och ungdomar med övervikt behåller sina problem när de blir äldre om de inte får hjälp. Men det går att göra något åt det.
  – Genom att våga prata om det, konkreta råd och strategier för samtal, och att jobba tillsammans kan föräldrar hjälpa sina barn till en mer hälsosam livsstil utan att skuldbelägga, säger APC-medarbetaren Sofia Trygg Lycke när hon gästade tv4 Nyhetsmorgon. SE INSLAG

 9. Väkommen till invigning av AVC TioHundra

  Verksamhet:
  Övergripande

  KakaLitenDynamisk lärandemiljö, forskning och samarbete. Det är ledorden för AVC TioHundra i Norrtälje som invigs den 30 september. Då bjuds på tal, orkester, kör, tårta och mingel. När, var och hur? Se hela programmet!

 10. Våld i nära relationer

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Enheten arbetar med att förse hälso- och sjukvård- samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Våld är vanligtvis inte den explicita orsaken till att människor söker vård. Att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

 11. Våld i nära relationer och långvarig smärta hänger ihop

  Verksamhet:
  Övergripande

  Hur hänger våld ihop med långvarig smärta och hur kan vården bli bättre på att upptäcka bakomliggande våld i hemmiljö? Hur arbetar man för att öka kunskapen inom vården. Lyssna till  Ylva Elvin-Nowak, enhetschef för APC:s enhet Våld i nära relationer som berättar mer i Painpodden.

 12. Välkommen till nätverksträff för MI-ambassadörer

  Verksamhet:
  Övergripande

  Är du MI-ambassadör och behöver träffa kollegor och uppdatera dina kunskaper inom MI, motiverande samtal? Då är nätverksträffen den 28 mars, kl 14-16 på AVC St: Erik ett fint tillfälle. Under eftermiddagen får du som deltagare återkoppling i MI-anda på inspelat samtal och information om senaste nytt inom MI. Välkommen!

 13. Vanligt med diabetes bland turkiska invandrare

  Verksamhet:
  Övergripande

  KristinWebb2Diabetes typ 2 är nästan dubbelt så vanligt bland personer med turkisk härkomst som immigrerat till Sverige än bland landsmän som bor kvar i Turkiet. Det visar en ny avhandling. Enligt distriktsläkaren Kristin Hjörleifsdottir Steiner kan omställningen som det innebär att migrera vara en möjlig förklaring.

 14. Var god svälj! Lär om dysfagi - anmäl dig här

  Verksamhet:
  Övergripande
  Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder man? Hur förhindrar du undernäring och aspirationspneumoni? När ska en logoped och en dietist konsulteras? Den 21/11 får du svaren. Platser kvar, anmäl dig här.
 15. Var med och utveckla handledningsmodell för jämbördigt lärande!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Peer Learning APCwebbNu har du som handleder sjuksköterskestudenter möjlighet att vara med och utveckla handledningsmodellen Peer Learning för primärvården. Peer Learning är en metod som innebär att en sjuksköterska handleder två studenter samtidigt, som samarbetar, reflekterar och stöttar varandra i sitt lärande.

 16. Våra forskningsprojekt

  Verksamhet:
  APC Forskning
 17. Vård- och omsorgsprogrammet

  Verksamhet:
  APC VIL
 18. Vården behöver tydliga rutiner för våld i nära relationer!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Ylva WEBBHur ska man veta att någon är utsatt för våld när personen inte själv berättar? Den frågan ställer sig Ylva Elvin-Nowak, chef på enheten Våld i nära relationer, i en debattartikel i Dagens Medicin. Hon betonar vikten av att hälso- och sjukvårdens personal har både kunskap och tydliga rutiner, och inte minst vågar fråga om de misstänker att en patient är utsatt för våld.

 19. Vårdpersonal har viktig roll upptäcka våldsutsatta

  Verksamhet:
  Övergripande

  Alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka personer som utsatts för våld. Därför är det viktigt att ha kunskap hur vi ska arbeta med det. I en helt ny utbildning får du möjlighet att lära mer om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

 20. Vårdstudenter lär ihop – för mer teamarbete!

  Verksamhet:
  Övergripande

  TeamKugghjulWEBBMed hjälp av en ny pedagogisk modell ska studenter på flera olika vårdutbildningar tillsammans göra hembesök hos patienter. Sex vårdcentraler inom tre akademiska vårdcentralsnätverk luckrar på så sätt upp stuprörstänket. Christina Olsson, samordnare på Mörby AVC, ser vinster för både patient och vårdteam.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER