Publikationer

 1. Ta tempen på din hälsa!

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 2. Tack

  Verksamhet:
  Övergripande

  Tack

 3. Tandläkaren ska upptäcka risk för diabetes

  Verksamhet:
  Övergripande
  TandläkareWebbI Jakobsberg pågår en studie där Folktandvården tillsammans med bland andra Jakobsbergs akademiska vårdcentral och Karolinska institutet försöker identifiera personer med risk för att drabbas av diabetes typ 2.
   
   
 4. TEAM

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 5. Terminer

  Verksamhet:
  APC VIL
 6. Tidskriften AHA!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Vi ger inte längre ut tidningen AHA! Men här på webben kan du kan läsa gamla nummer om utvecklings- och utbildningsfrågor eller forskning i primärvården. Det går också att beställa exemplar i mån av tillgång via daphne.macris@sll.se.

 7. Till dig som har typ 2 diabetes och ska börja med insulinbehandling

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Broschyr framtagen av kunskapsteam Diabetes. 

 8. Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Att barn är med om allvarliga händelser kan vara svårt att acceptera och ta till sig. När barn ändå drabbas är det viktigt att vuxna, speciellt föräldrarna, finns och stöttar på bästa sätt. I informationsbladet beskrivs vilka de vanliga reaktionerna hos barn efter allvarliga händelser samt några enkla råd för att på bästa sätt stötta barnet.

  Denna broschyr kan delas ut till föräldrar/vårdnadshavare eller andra vuxna som kommer i kontakt med direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 9. Tillbaka i Stockholm efter tsunamikatastrofen - Nådde stödet fram?

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi


  En i huvudsak deskriptiv redogörelse för vad 1939 hemvändande Stockholmare svarat på en enkät som skickades ut 14 månader efter tsunamikatastrofen. I rapporten beskrivs vad de svarande utsattes för under själva katastrofen, vilket medicinskt och psykologiskt stöd de erhöll på Arlanda flygplats, i hemkommunerna och från hälso- och sjukvården samt medicinskt och psykiskt hälsotillstånd vid tidpunkten för enkätifyllandet.

   

   

 10. Tips och verktyg

  Verksamhet:
  APC VIL
 11. Tobaksavvänjning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 12. Träff för Sakkunniggrupp

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Tredje träffen för sakkunniggruppen i projektet  "Samverkan i länet gällande psykologiskt och socialt stöd".

 13. Två blir en – ny organisation lyfter primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  FotmedSkakLitenDen 1 januari går Centrum för allmänmedicin och de åtta akademiska vårdcentralerna samman i Akademiskt primärvårdcentrum – ett centrum med starkt fäste i primärvården.

 14. Undersköterskor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 15. Uppdatera dig om att bedöma psykisk ohälsa!

  Verksamhet:
  Övergripande

  ÅngestLITENUngefär en tredjedel av patienterna som söker hjälp på vårdcentralen har problem relaterade till psykisk ohälsa som depression, ångest och stress. Att möta behoven kan vara en utamning för dig som enskild läkare. Men det finns evidensbaserade metoder för bedömning och behandling och läkemedel som fungerar. Det får du veta mer om under en utbildning den 13 eller 27 april.

 16. Uppdatera dig om demenssjukdomar och kognitiv svikt

  Verksamhet:
  Övergripande

  iStockäldrekvinnaWEBBHar du aktuell kompetens om demens? Vi erbjuder dig en utbildning som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall. Utbildningen genomförs i samarbete med länets minnesmottagningar och Stockholms stad den 9 maj.  

   

 17. Uppdatera dig om undernäring och demens

  Verksamhet:
  Övergripande

  NutritionDemensMat som medicin? Hur utför man klocktestet och MMSE på bästa sätt? CeFAMs uppskattade höstutbildningar om demens och undernäring ger snabbt svar på dessa och många andra frågor. Anmäl dig redan nu!

 18. Uppdraget

  Verksamhet:
  APC VIL

  Vårt uppdrag är att anordna och koordinera studentplatser i primärvård både privat och landstingsdrivna verksamheter, utifrån lärosätenas beställningar. Det omfattar vårdcentraler/husläkarmottagningar, primärvårdens rehab.enheter, mödrahälsovård, barnhälsovård och enskilda sjukgymnaster/fysioterapeuter.

 19. Upplevt livshot

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Upplevt livshot påverkar den psykiska hälsan – även om man inte varit direkt utsatt. Känslan av att vara i livsfara kan påverka vår psykiska hälsa negativt under lång tid efter en olycka eller katastrof, även om man inte varit direkt utsatt. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet om drabbades upplevelser och psykiska hälsa efter tsunamikatastrofen.

 20. Uppskattad uppmärksamhetsvecka om tobaksbruk

  Verksamhet:
  Övergripande

  AdrianI maj genomfördes olika aktiviteter inom AVC Jakobsberg för att uppmuntra tobaksbrukare att sluta röka och snusa, och samtidigt informera om den hjälp som finns att få. Besökarna fick bland annat en enkät i receptionen med frågor om tobaksbruk som sedan ska följas upp av vårdpersonalen.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER