Publikationer

 1. Professor Per Wändell går i pension. Kom till föreläsning!

  Verksamhet:
  Övergripande

  PerWebbSnart går Per Wändell, distriktsläkare och professor i allmänmedicin vid APC och Karolinska Institutet, i pension. Den 31 maj håller Per sin avskedsföreläsning "Från runstenar och pappersjournaler till databaser: en forskningsresa över två millennier". Start kl 14.30, sal H2 Grön, Alfred Nobels allé 23, Huddinge. Välkommen!

 2. Proteiner bakom upplevd dålig hälsa

  Verksamhet:
  APC Forskning

  En ny avhandling från Karolinska Institutet visar en koppling mellan dålig självskattad hälsa och en grupp av proteiner som kallas cytokiner. Resultaten kan ge mer kunskap om upplevd ohälsa och i förlängningen leda till bättre omhändertagande av personer med dålig upplevd hälsa.

 3. Psychological distress and sick leave in Swedish survivors of the 2004 tsunami. A comparison with a population sample

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Disaster studies of the effects of trauma exposure on subsequent psychological health have seldom used population comparisons. 1463 tsunami survivors from Stockholm were categorized according to type of exposure, and compared on measures of General Health Questionnaire and sick-leave, with a matched population based sample of 15 417 individuals from the same region.

  Data from the survivor group were obtained through a postal questionnaire 14 months post disaster. Data from the population sample were collected in the same year. In comparison to the population sample, the multiply exposed groups showed higher levels, while the moderately and the least exposed groups showed lower or comparable levels of psychological distress and sick-leave. The use of a population comparison resulted in a support of recent research showing a relative resiliency of survivors exposed during disaster to potential trauma of lesser severity.

  Journal of Nervous and Mental Disease 2009; 197(12):918-922

  Journal homepage>>>

 4. Råd till dig som besväras av muntorrhet

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En folder med råd vid muntorrhet. Kostråd samt tips om munvård och läkemedel. 

 5. Råd till dig som har dålig aptit

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Aptiten påverkas av alla våra sinnen och förmågan att uppfatta smaker förändras med åren. En folder med råd vid nedsatt aptit. 

 6. Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Handledning för personal som möter patienter som är beredda att sluta med tobak.

   

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 7. Rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En ny rapport från APC och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF, som stöd för primärvården att identifiera patienter med mistänkt cancer. Resultaten visar att många känner till SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning. Av rapporten framgår även att kunskapsteam CaPrim på kort tid bidragit till att underlätta införandet av SVF i primärvården.

  LÄS RAPPORTEN HÄR >>

 8. Rätt med omättat fett för hjärtat

  Verksamhet:
  Övergripande

  FettWEBBÄr margarin och smör farligt för hälsan och är det verkligen nyttigt med kokosfett? Kostforskaren Ulf Risérus slog hål på myter och presenterade den senast forskningen om fett då han gästade Akademiskt primärvårdscentrum. En sak är säker rätt fett i kosten minskar risken för hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

 9. Rekordmånga besök på vår webb!

  Verksamhet:
  Övergripande

  UppgångWEBBAkademiskt primärvårdscentrum når fler än någonsin. Förra året hade webbplatsen 129 000 besök och 55 000 besökare. Det är en ökning med cirka 50 000 besök jämfört med föregående år. Mest populärt innehåll var kurser, projekt och nyheter.

   

 10. Rekordmånga vårdcentraler prisades av läkarstudenter

  Verksamhet:
  Övergripande

  HandeldarträffNågra veckor före jul har det blivit tradition att uppmärksamma god lärandemiljö i primärvården i samband med handledarträff i regi av Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum. Den 12 december slogs rekord. Hela 48 vårdcentraler i länet fick utmärkelser som bygger på omdömen av läkarstudenter på Karolinska Institutet.

 11. Rekrytering av verksamhetsförlagd utbildning

  Verksamhet:
  APC VIL

  I det nya Läkarprogrammet på Karolinska Institutet (KI), som infördes successivt från hösten 2007, ingår en, jämfört med tidigare, ökad del verksamhetsintegrerad utbildning (VIL) på vårdcentral. Nu ingår tjänstgöring på vårdcentral på nio av Läkarprogrammets elva terminer.

 12. Risk för diabetes upptäcks vid tandläkarundersökning

  Verksamhet:
  Övergripande

  DentDi Gående liten webbI ett projekt fångas personer som är i riskzonen för typ-2 diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården. Nu utökas det med fler verksamheter och patienter som deltar. Bakom satsningen står Akademiskt primärvårdscentrum, primärvården och Folktandvården Stockholm.

 13. Rör på fötterna

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Fotgymnastik gör fötterna väl, liksom promenader.  Den här broschyren innehåller fem enkla tips.

 14. Rörelse och smärta

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Genom innovativ forskning och utbildning vill nätverket förbättra omhändertagande, diagnostik och behandling av den stora grupp patienter med smärta/besvär från rörelseorgan och nervsystem där dagens bild- och lab-diagnostik samt behandling inte alltid når tillfredsställande resultat. Exempelvis för peroner med nack-ryggbesvär, fibromyalgi och oklara besvär från huvud, arm, ben, buk och hud, ellerbesvär efter tex trafik-, arbets- eller idrottsskada.

 15. Så hjälper vi utsatta för våld i nära relationer

  Verksamhet:
  Övergripande

  Eva2Våld slår sönder relationer, våld slår sönder kärleken. Och när hemmet blir en brottsplats, finns det bara förlorare. Det kan inte separeras från andra folkhälsofrågor, säger CeFAM:s Eva Sundborg.

 16. Så kan du leda studiecirkel om fallprevention

  Verksamhet:
  Övergripande

  Aktiv LivsstilLitenFallskador bland personer över 65 år är ett växande folkhälsoproblem. Studiecirkeln "Aktiv livsstil hela livet" är ett multiprofessionellt, evidensbaserat koncept som visat sig effektivt för att förebygga fall och fallskador. Under en utbildningsdag ges en introduktion i konceptet och hur arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans kan leda studiecirklar i primärvården.

 17. Säg det med en pjäs - att omsätta pedagogiska modeller i praktiken!

  Verksamhet:
  Övergripande

  iStock 619062852Välkommen till en spännande eftermiddag där du som är studentansvarig/kontaktperson får lära mer om hur du kan omsätta olika pedagogiska modeller i handledning och stödja kollegor. På scen tar skådespelare plats som illustrerar studenhandledning. Lyssna till föredrag och reflektera tillsammans med kollegor. Vi ses den 27 november! Anmäl dig redan nu >>

 18. Säker läkemedelsanvändning för äldre i primärvården 2013

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 19. Samlat grepp – lyckokast för läkarstudenter i primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  HelenaSalminenLitenLäkarstudenterna på Karolinska Institutet ska tycka det är roligt och stimulerande med primärvård och kunna tänka sig en framtid där. Det hoppas Helena Salminen. En omöjlig uppgift? Nej, inte alls. Det visar en färsk utvärdering av Universitetskanslerämbetet.

 20. Samlingsplats för utvecklingsfrågor!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Evaapc Primärvården i stockholms län står inför nya spännande förändringar – att möta invånarnas behov och förväntningar i vår snabbt växande multikulturella storstad. Där har Akademiskt primärvårdscentrum och de åtta AVC-nätverken en viktig roll som samlingspunkt för utbildning och utvecklingsfrågor.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER