Publikationer

 1. Ökad hjärtrisk för ensamstående män med dålig ekonomi

  Verksamhet:
  Övergripande

  AxelwebbEnsamstående män med dålig ekonomi löper högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och för tidig död jämfört med kvinnor i liknande situation. Det berättar CeFAM-forskaren Axel Carlsson i SVT:s Gomorron Sverige. Se inslaget här.

   

 2. Om CeFAM - AT och ST

  Verksamhet:
  Övergripande

  Enheten ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring inom specialist- utbildning i allmänmedicin. Cirka 500 läkare (en fjärdedel av landets blivande specialister i allmänmedicin) gör sin specialistutbildning via enheten.

 3. Om CeFAM - Fortbildning

  Verksamhet:
  Övergripande

  CeFAM fortbildning erbjuder fortbildning och utvecklingsarbete för många olika yrkeskategorier i framför allt primärvården (dels yrkesinriktad och dels team- och ämnesinriktad).

 4. Om CeFAM - Grundutbildning

  Verksamhet:
  Övergripande

  CeFAM grundutbildning har ett uppdrag som kan sammanfattas i tre huvudområden:

  • Primärvårdsdelen av läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.
  • Samordning av *verksamhetsförlagd utbildning.
  • Nätverk för adjungerande kliniska adjunkter i primärvård.
 5. Om våra utbildningar

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Förmedling av kris- och katastrofpsykologisk kunskap utgör en stor del av vår verksamhet. Ny kunskap från enhetens och andras forskning får snabb spridning genom våra utbildningar och seminarier. Bemötande av enskilda personer vid katastrofer skiljer sig i princip inte från hur man behöver bli bemött i andra kritiska situationer i livet. God kunskap och medvetenhet om människors olika behov och vad krisstöd innebär är den grundkunskap som all personal inom hälso – och sjukvård, socialtjänst, räddningstjänst och andra verksamheter behöver ha. Den personal som ingår i landstingets och kommunernas krisberedskapsorganisationer behöver därutöver särskilda kunskaper för att klara sina uppgifter.

 6. Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Blankett för omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter
  genomförd nutritionsbedömning.

 7. Önska vad du vill ha för fortbildning!

  Verksamhet:
  Övergripande

  ÖnskelådaWEBB2Finns det någon fortbildning du vill att vi ska arrangera som inte erbjuds idag? Eller finns det något annat du vill att APC ska utveckla eller satsa på inom fortbildning? Välkommen med dina önskemål här >>

 8. Öppna forskningsseminarier!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till tre öppna forskningsaktiviteter under april, i regi av Akademiskt primärvårdcentrum! Alla evenemang hålls på Torsplan, Solnavägen 1 E. Ingen föranmälan behövs.

 9. Övning gällande Psykologiskt och Socialt stöd

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Övning  i projektet "Samverkan i länet gällande psykologiskt och socialt stöd".

 10. Övningar

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi
 11. På jakt efter en metod för psykologiskt stöd - utvärdering av frivilliga stödgrupper för drabbade av tsunamikatastrofen

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många svenska medborgare befann sig i katastrofdrabbade områden i Sydostasien då tsunamin inträffade i december 2004. En stor del av dessa kom från Stockholmsregionen och många av dem förlorade närstående eller fick kroppsliga skador. Hemvändande svenskar erbjöds olika typer av stöd, såväl akuta som mer långsiktiga, från staten, landstinget, kommuner och företagshälsovård.

  Frivilligorganisationer, däribland Röda Korset, erbjöd människor som på olika sätt drabbats stöd i form av samtalsgrupper. Trots att gruppverksamhet för drabbade efter katastrofer efterfrågas, saknas i stort vetenskapliga studier om betydelsen av sådan verksamhet. Här redovisas undersökningen av tre av de sexton samtalsgrupper som Röda Korset startade i Stockholm.

  Utifrån intervjuerna med gruppledare och deltagare beskrivs början till en metod för samtalsgrupper med katastrofdrabbade.

 12. Patientcentrering

  Verksamhet:
  APC VIL
 13. Patienter med bensår 2013

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 14. Patientinformationsmaterial typ 2-diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 15. Pedagogikens förkämpe

  Verksamhet:
  Övergripande

  LenaNWAPC”Alla brinner för något och i mitt fall är det pedagogik”. Lena Nilsson Wikmar, ny adjungerad professor vid Akademiskt primärvårdscentrum drivs av lärmiljöer och konkurrenskraftiga utbildningar där studenter, handledare, lärare och personal känner sig nyfikna, utmanade och motiverade. Och hon älskar att se studenter växa i sin profession.

 16. Pedagogiskt stipendium till diabetessjuksköterska!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Nouha Saleh Stattin, diabetessjuksköterska vid Akademiskt primärvårdscentrum, tilldelas SFSD:s (Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård) pedagogiska stipendium.

 17. Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 18. Physical symptoms 14 months after a natural disaster in individuals with or without injury are associated with different types of exposure

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Abstract

  Objective: To investigate whether different types of exposure to the 2004 tsunami were associated with physical symptoms 14 months after the disaster and to study correlations between survivors’ physical and psychological symptoms.

  Methods: Using a cross-sectional design, 1505 survivors from the 2004 Indian Ocean Tsunami, tourists from Stockholm, who had been present in the disaster areas, responded to a postal questionnaire.Eight groups based on type of exposure were created. Physical symptoms occurring on a daily or weekly basis over the past year were investigated in four indices: musculoskeletal, cardiorespiratory, neurological and gastrointestinal. Mental health symptoms (General Health Questionnaire-12) and posttraumatic stress symptoms (Impact of Event Scale-Revised) were also investigated.Multiple logistic regression analyses were conducted with controls for background variables and exposure, with physical symptoms as outcome variables. The association between physical and psychological symptoms was studied with the Spearman Rank Order Correlation.

  Results: Different types of exposure during the disaster were associated with physical symptoms 14 months later for survivors both with and without severe physical injury. The single exposure of life threat, also in combination with other exposures, was associated with a higher risk for reporting of physical symptoms. Physical symptoms showed modest yet significant correlation with psychological symptoms.

  Conclusion: It is important to pay attention to both physical and psychological symptoms among disaster survivors whether they have been injured or not. A relatively simple questionnaire about physical symptoms may be a good complement to the scales used to assess psychological problems after disaster.

  Journal of Psychosomatic Research 2011;71(3):180-187.

  Journal homepage>>>

 19. Pionjär avskedsföreläser om kris- och katastrofpsykologi

  Verksamhet:
  Övergripande

  Abbe2Nyligen gick Abbe Schulman i pension. Han är en pionjär inom området kris & katastrofpsykologi, och har framgångsrikt varit med och byggt upp den katastrofpsykologiska beredskapen i Stockholms läns landsting. Se Abbes avskedsföreläsning där han delar med sig av sin kunskap och klokskap.

 20. Poängkurs i MI kostnadsfri för primärvårdens personal!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du inom primärvården i Region Stockholm och är intresserad av Motiverande samtal, MI. Då har du nu möjlighet att utan kostnad gå en 7,5 poängkurs arrangerad av APC i samarbete med Karolinska Institutet.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER