Publikationer

 1. Nouha blev årets diabetessjuksköterska!

  Verksamhet:
  Övergripande

  NouhawebbAPCÅrets diabetessjuksköterska heter Nouha Saleh Stattin. Hon prisas för att hon ser och lyfter varje individ – patienter såväl som kollegor.
  – Det är en stor ära och fint att diabetes i primärvården uppmärksammas. Även varmt tack till alla patienter och kollegor jag mött och som jag lärt mig mycket av, säger en rörd pristagare.

 2. Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Hälsan spelar rollDen 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.

 3. Nu invigs de fyra nya akademiska vårdcentralerna

  Verksamhet:
  Övergripande

  bandklippningDen 30 september invigs den akademiska vårdcentralen vid Tio Hundra AB i Norrtälje. En knapp månad senare, den 20 oktober invigs de tre andra, Huddinge Flemingsberg AVC, St: Erik AVC och slutligen Mörby AVC. Mer information kommer att skickas ut av respektive akademisk vårdcentral.

 4. Nu öppnar landets första studentdrivna "vårdcentral"

  Verksamhet:
  Övergripande

  studentmottagningDen 15 november invigs Sveriges första studentdrivna ”vårdcentral” på Gustavsbergs akademiska vårdcentral. Välkommen på rundvandring i de nya lokalerna, mingellunch, underhållning och tal!

 5. Ny digital "snabbutbildning" om basal hemsjukvård

  Verksamhet:
  Övergripande

  Intro webbutDet här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger tips på hur du med enkla medel kan hjälpa till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad. Utbildningen är en mix av fakta, bilder, kortfilmer, reflektion och test.

 6. Ny forskning ska ge bättre stöd till nyblivna föräldrar

  Verksamhet:
  Övergripande

  NyblivenförälderVårdens stöd till nyblivna föräldrar är eftersatt. Och det behövs mer kunskap om vilket stöd som behövs och vad som ger bäst effekt. Det menar den CeFAM-anknutna forskaren Mia Barimani. I ett nytt projekt ska hon försöka få svar på hur stödet kan förbättras.

 7. Ny ledning på CeFAM

  Verksamhet:
  Övergripande

  LedningGunnar Nilsson är CeFAM:s nye verksamhetschef sedan den 1 januari i år. Vid sin sida har han Eva Henriksen, som är samordnande chef för de akademiska vårdcentralerna och biträdande verksamhetschef här och så CeFAM:s enhetschefer.

 8. Ny metod kan hjälpa KOL-patienter bli rökfria

  Verksamhet:
  Övergripande

  LenaLundhAPCKOL drabbar nästan uteslutande rökare. Trots att många som fått sin diagnos vill fimpa för gott, är det få som klarar det. En avhandling från Karolinska Institutet visar att 14 frågor kan vara en god hjälp för att identifiera hinder, ingjuta hopp och ge bättre individanpassat stöd. 

 9. Ny modell prövas för ökad patientmakt i primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  KaisaWEBBI ett projekt inom Hässelby/Akalla akademiska vårdcentral testas en ny modell för att göra kroniskt sjuka patienter mer delaktiga i beslut kring den egna vården genom att bättre ta tillvara deras åsikter och upplevelser. 

   

 10. Ny pusselbit till orsaken bakom sjukdomen ME/CFS

  Verksamhet:
  Övergripande

  ME apcOrsakerna bakom den neurologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) är fortfarande okända, även om sjukdomen ofta har en infektionsrelaterad debut. Forskare vid Karolinska Institutet, Bragée kliniker och APC har i en ny studie kunnat visa att överrörlighet och tecken på nackskador är vanliga bland patienter med ME/CFS. Det ger enligt forskarna hopp om nya behandlingsformer i framtiden.

 11. Ny rapport från kunskapscentrumet: "Påfrestande händelser och suicidförsök. Riskfaktorer och rapporterade omständigheter bakom självmordsförsöket."

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi
 12. Ny rapport om arbetsmiljön i primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  Varför blir vårdpersonal i primärvården kvar eller slutar på sin arbetsplats? De frågorna har forskare från APC, CAMM och CEC ställt till läkare och sjuksköterskor från olika vårdcentraler i regionen. Några slutsatser i rapporten är att om organisatoriska förutsättningar och arbetsbördan är sådana att personalen har tid att utföra det arbete man anser är meningsfullt, skulle personalen både kunna och vilja arbeta kvar i högre utsträckning än i dag.

 13. Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

  Verksamhet:
  Övergripande

  CaprimRapportEn ny rapport från APC och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF, som stöd för primärvården att identifiera patienter med mistänkt cancer. Resultaten visar att många känner till SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning. Av rapporten framgår även att kunskapsteam CaPrim på kort tid bidragit till att underlätta införandet av SVF i primärvården.

 14. Ny utbildning om tobaksavvänjning och riskbruk alkohol

  Verksamhet:
  Övergripande

  CigarettLITENMöter du och dina kollegor patienter som använder tobak och/eller har ett riskbruk av alkohol? Missa inte vår nya utbildning "När bruket av tobak och/eller riskbruk alkohol väger över". I kursen får ni hjälp med att  kartlägga hur ni arbetar i dag och att  utveckla det vidare. Anmäl er redan i dag!

 15. Nya medarbetare på APC

  Verksamhet:
  Övergripande

  APC och AVC (Akademiska vårdcentraler) växer, och har under våren och sensommaren ytterligare förstärkt verksamheten med erfarna medarbetare. Här presenteras de i korthet.

 16. Nytt kunskapsstöd om videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

  Verksamhet:
  Övergripande, APC Våld i nära relationer

  videobesök joomlaKunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Här finns stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod, liksom även praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet.

 17. Nytt projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

  Verksamhet:
  Övergripande

  LifeChampsEtt nytt forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Projektet är en del i det stora europeiska forskningsprojektet LifeChamps.

 18. Nytt team stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt

  Verksamhet:
  Övergripande

  FaRgängLitenVi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Möt teamet som vill vända trenden. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.

 19. Nytt tobaksnätverk startar 28/11 - vill du vara med?

  Verksamhet:
  Övergripande

  Nu har du som arbetar med tobaksavvänjning i regionens primärvård möjlighet att delta i ett helt nytt nätverk. Där kan du träffa kollegor, utbyta kunskap och erfarenheter och få handledningsstöd. Första träffen är 28/11. Anmäl dig senast 15/11. Välkommen!

 20. Nytt vårdprogram om våld i nära relationer

  Verksamhet:
  APC Våld i nära relationer

  Vårdprogram Våld webbNu finns ett nytt regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer som är tänkt som en handfast guide för personal i patientmötet.
  – Våld i nära relationer är vanligare än många tror, har ofta stora konsekvenser för hälsan och kännetecknas av att den utsatta har känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårt att bryta relationen och att berätta om det, säger Ylva Elvin-Nowak, biträdande verksamhetschef vid APC och enhetschef vid enheten Våld i nära relationer.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER