Publikationer

 1. Ladda ner utbildning om mäns våld mot kvinnor

  Verksamhet:
  Övergripande

  KvinnanMannenUtbildningen är en populärvetenskapligt skriven berättelse om kvinnan och mannen som blir förälskade, får barn och där våldet i alla dess former är en påtaglig del av vardagen. Utbildningen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och syftar till att ge en inblick i våldsutsatta kvinnors liv och påverkan på deras hälsa.

 2. Läkarprogrammet

  Verksamhet:
  APC VIL

  Primärvårdens (PV) främsta syfte är att främja och understödja studenternas progression och integration genom programmet i kommunikation, basala kliniska färdigheter, diagnostik samt i samverkan med patienten initiera behandling. Detta genomförs kontinuerligt genom den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentral och genom seminarier.

 3. Läkarprogrammet - Kliniska handledare

  Verksamhet:
  APC VIL

  Läkarstudenter vill få träna kliniskt och våra handledare ute på vårdcentralen under studentens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fyller en viktig funktion. Engagerade handledare som ger återkoppling på studentens eget lärande är nyckelpersoner i att utveckla den kliniska kompetens som krävs för att vara läkare.

 4. Läkarprogrammet - Studentvald kurs (SVK)

  Verksamhet:
  APC VIL

  Under Läkarprogrammets elfte termin kan studenten välja en fördjupningskurs inom ämnet Allmänmedicin.

 5. Läkarprogrammet - Termin 1

  Verksamhet:
  APC VIL

  Fyra primärvårdsdagar ingår på Läkarprogrammets termin 1. Två dagar är förlagda till vårdcentral och två dagar är förlagda till sektionen för allmänmedicin/inst för NVS.

 6. Läkarprogrammet - Termin 11

  Verksamhet:
  APC VIL

  På termin 11 har studenterna totalt nio primärvårdsdagar varav två är förlagda på sektionen för allmänmedicin/inst för NVS och sju dagar på vårdcentral.

 7. Läkarprogrammet - Termin 2

  Verksamhet:
  APC VIL

  Fyra primärvårdsdagar förlagda till vårdcentral ingår på Läkarprogrammets termin 2.

 8. Läkarprogrammet - Termin 3

  Verksamhet:
  APC VIL

  På Läkarprogrammets tredje termin ingår fyra primärvårdsdagar, då studenterna handleds ute på vårdcentral.

 9. Läkarprogrammet - Termin 4

  Verksamhet:
  APC VIL

  Under Läkarprogrammets fjärde termin praktiserar studenterna tre dagar på en vårdcentral.

 10. Läkarprogrammet - Termin 5

  Verksamhet:
  APC VIL

  Under termin 5 och 6 kommer en allt större del av läkarstudentens aktiviteter och undervisning ske på sjukhus och öppenvårdsmottagningar. Primärvården är dels ett eget moment och är även en arena för de andra ämnena i klinisk medicin (Tema 3) som utgör termin 5 och 6: klinisk farmakologi, invärtes medicin, geriatrik, hud och infektionssjukdomar. Klinisk medicin undervisas på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge samt Södersjukhuset.

 11. Läkarprogrammet - Termin 6

  Verksamhet:
  APC VIL

  Under termin 5 och 6 kommer en allt större del av läkarstudentens aktiviteter och undervisning ske på sjukhus och öppenvårdsmottagningar. Primärvården är dels ett eget moment och är även en arena för de andra ämnen i klinisk medicin (Tema 3) som utgör termin 5 och 6: klinisk farmakologi, invärtes medicin, geriatrik, hud och infektionssjukdomar. Klinisk medicin undervisas på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge samt på Södersjukhuset.

 12. Läkarprogrammet - Termin 7

  Verksamhet:
  APC VIL

  Primärvården under termin 7 ingår i kursen Klinisk medicin med inriktning kirurgi. Studenterna är placerade 4-5 dagar på vårdcentral.

 13. Läkarprogrammet - Termin 9

  Verksamhet:
  APC VIL

  Primärvården under termin 9 ingår i kursen neuro sinnen psyke. Studenterna är placerade på vårdcentral under fyra dagar.

 14. Läkemedel för rökavvänjning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 15. Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

  Verksamhet:
  Övergripande

  De senaste åren har en snabb utveckling skett inom behandling av typ 2-diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Denna industrioberoende kurs ger dig som ST-läkare i allmänmedicin uppdaterad kunskap om rekommenderationer kring behandlingsstrategier vid typ 2-diabetes.

 16. Länk till Mendeley - publicerade artiklar

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Vi har samlat våra publicerade forskningsartiklar
  i databasen Mendeley >>>

 17. Lär mer om graviditetsrelaterad smärta i rygg och bäcken

  Verksamhet:
  Övergripande

  Vill du som är fysioterapeut i primärvården lära mer om hur du kan hjälpa gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta? Missa då inte denna kurs den 7 februari. Platser kvar. Välkommen med din anmälan!

 18. Lär mer om lymfterapi i ny poängkurs!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du i primärvården med patienter som har lymfödem och vill öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandling. Då kan denna helt nya poängkurs i medicinsk lymfterapi arrangerad av APC och Karolinska Institutet passa dig! Kursen startar 21 september. Du kan redan nu anmäla dig!

 19. Lärandeblogg

  Verksamhet:
  APC VIL

  Välkommen till Lärandebloggen! En fin källa till information där lärare, handledare och studenter reflekterar, diskuterar och delar med sig av kunskap, erfarenheter och upplevelser inom pedagogik och primärvård.

   Läs, inspireras och kommentera! TILL BLOGGEN

   

 20. Lärosäten i samverkan

  Verksamhet:
  APC VIL

  Arbete med VIL sker i nära samverkan med universitet, högskolor och många fler.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER