Publikationer

 1. Kroppsliga besvär efter tsunamin - tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna rapport sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004. Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.

  Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

 2. Kultur gav arbetsklimatet nytt lyft!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Bakning2litenKan linedance, yoga, grönsaksskulptering och bakning stärka arbetsklimatet och mota stress? Medarbetare inom Jakobsbergs AVC-nätverk har fått prova olika kulturaktivteter en gång i veckan, i tolv veckor. De första resultaten är lovande.

   

 3. Kunskap när du vill - lyssna på APC poddradio

  Verksamhet:
  Övergripande

   

  PODD-RADIOSÄNDNING
  Viktigt ha på "strokeglasögonen"
  I takt med att allt fler kan räddas efter en stroke ökar behovet av rehabilitering och stöd. För att kunna återgå till ett så bra liv som möjligt ska insatser sättas in tidigt och vara sammanhållna. Om det är alla överens. Men verkligheten är ofta en annan. Med fortbildning, support och fördjupat samarbete ska APC Strokegrupp tillsammans med vårdpersonal och många fler stärka rehabiliteringen och stödet för de tusentals stockholmare som varje år drabbas av en stroke.
  Lyssna här »

   

  PODD-RADIOSÄNDNING
  Teamet som stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt
  Vi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Möt teamet som vill vända trenden. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal och många fler arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.
  Lyssna här »

   

  PODD-RADIOSÄNDNING
  Ta tempen på ert teamarbete
  Vad innebär interprofessionellt lärande och samarbete (IPLS), varför är det viktigt att lära tillsammans och hur kan IPLS användas praktiskt i förbättringsarbete inom primärvården. Podden ”Ta tempen på ert teamarbete” svarar på dessa frågor.
  Lyssna här »

 4. Kunskapsteam: Astma/KOL

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper i astma, allergi eller KOL? Då är du välkommen att kontakta oss i kunskapsteamet. Vi erbjuder fortbildning och stöd till dig som arbetar i primärvården. Syftet är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård av patienter med astma, allergi eller KOL. Aktiviteterna är evidensbaserade och erbjuds i varierande former till exempel kurser, seminarier och nätverksmöten

 5. Kunskapsteam: CaPrim

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper om de standardiserade vårdförloppen (SVF) och hur de bör implementeras? Behöver du lära dig mer om cancerrehabilitering och om vilken roll du kan ha? Då kan du ta hjälp av oss i CaPrim (Cancer i Primärvården). Vi anordnar utbildning för primärvården som ger tillfälle till dialog mellan olika aktörer inom SVF och cancerrehabilitering. Både professionell och interprofessionell fortbildning arrangeras och designas för att bidra till ett förändrat arbetssätt i praktiken.

 6. Kunskapsteam: Diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper i diabetes? Stöd för att starta en diabetesmottagning? Eller vill du stärka din roll för att kunna arbeta självständigt med diabetespatienter i primärvården. Kontakta oss i kunskapsteamet inom diabetes! De aktiviteter vi erbjuder är evidensbaserade och erbjuds i varierande former till exempel kurser, seminarier och nätverksmöten samt ” Boka vi kommer ” med specifikt tema.

 7. Kunskapsteam: FaR

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Inom kunskapsteam FaR arbetar vi med att fortbilda och implementera FaR-metoden till hälso- och sjukvårdens personal. Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Kontakta oss.

 8. Kunskapsteam: Försäkringsmedicin

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Under senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, i synnerhet inom psykisk ohälsa. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Detta medför utmaningar för primärvården med risk att inte kunna ge patienten god och jämlik vård. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteam försäkringsmedicin vill bidra till detta!

 9. Kunskapsteam: Hälsosamma matvanor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Enligt Global Burden of Disease, Stockholm är kostrelaterade riskfaktorer i topp där relaterade sjukdomar utgör 11,8 procent av den totala sjukdomsbördan. För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra. Och för dessa är det särskilt angeläget med stöd för att äta mer hälsosamt. APC:s nya kunskapsteam: hälsosamma matvanor vill bidra till att hälso- och sjukvården arbetar strukturerat med prevention och behandling inom området.

 10. Kunskapsteam: ME/CFS

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  ME/CFS är en omdiskuterad komplex diagnos, enligt WHO klassificerad som neurologisk sjukdom. Orsakerna bakom sjukdomen är ännu okända. Jämfört med stressrelaterad utmattning eller kronisk smärta är tillståndet relativt ovanligt men då sjukdomen ofta blir långdragen och orsakar signifikant lidande är det viktigt att aktuell kunskap om sjukdomen och omhändertagande finns.  

  skogsbild ME

 11. Kunskapsteam: Motiverande samtal, MI

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Vill du bli bättre på att lyssna och föra samtal med patienter? Frågar du dig varför patienterna inte gör som ni kommit överens om? Är du dessutom intresserad av motivationens betydelse vid behandling? Då kan MI, Motivational Interviewing, eller på svenska; Motiverande samtal, passa dig!

 12. Kunskapsteam: Övervikt och fetma

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Vill du göra mer för dina patienter med övervikt/fetma? Tycker du att det är ett komplext område? Är du intresserad av att praktiskt omsätta handlingsprogrammet övervikt och fetma (HPÖ). Kontakta vårt kunskapsteam.

 13. Kunskapsteam: riskbruk alkohol

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Cirka 17 procent av befolkningen har ett riskbruk av alkohol – ett bruk som om det fortsätter bidrar till hundratal olika sjukdomar och ofta orsakar sociala konsekvenser. Hälso- och sjukvården bör därför arbeta strukturerat med att identifiera och förebygga riskbruk av alkohol. APC:s nya kunskapsteam: riskbruk alkohol ska öka kunskapen och stödja vårdpersonal att uppmärksamma och erbjuda stöd till patienter med riskbruk av alkohol.

 14. Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Primärvården har en central funktion och det är avgörande att all personal har god kunskap om stroke/förvärvad hjärnskada för att kunna lotsa vidare till rätt instans för en god och jämlik vård- och rehabilitering. Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada vill bidra till detta! Vi erbjuder fortbildning och utveckling för många olika yrkeskategorier i primärvården i form av kurser, seminarier och nätverksträffar! Välkommen att kontakta oss!

 15. Kunskapsteam: tobaksbruk

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död, och en av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskaper om orsaker och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet långsamt. Antalet dagliga rökare minskar i Stockholms län, men samtidig är skillnader mella kommuner/kommundelar och socioekonomiska grupper stora. Att nå individer som behöver mest stöd att förändra beteende är en viktigt och stor utmaning som kräver många olika insatser. APC nya kunskapsteam: tobaksbruk har som mål att stödja vårdpersonal i det tobaksförebyggande arbete.

 16. Kurs för att bli tobaksavvänjare! Sista anmälan 15 juni

  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni. Kursen kommer hållas som planerat men om det fortfarande finns restriktioner för att träffas i stora grupper på grund av Covid-19 kommer kursen ges på distans.

 17. Kurs om behandling av barn och ungdomar med fetma

  Verksamhet:
  Övergripande

  Vill du som i vård eller i elevhälsa möter barn med obesitas fylla på med kunskap om evidens kring sjukdom och behandling och öva på att samtala med barn och föräldrar, är den här tvådagarskursen något för dig. Kursdatum är 23-24/9. Platser kvar, så passa på att anmäla dig nu!

 18. Kurser

  Verksamhet:
  APC VIL
 19. Kurser/nätverk

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Vi erbjuder kurser på plats - allt ifrån en halv dag till sex dagar. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

  Du hittar alla våra kurser och nätverksträffar här.

   

   

 20. Kurspaket - grunder i MI och handledning via Skype!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Nu har du som vill lära mer om Motiverande samtal (MI) möjlighet att i en ny utbildning gå både grundkurs och få fortsatt grupphandledning på plats eller via Skype. Kursen startar den 31 januari. Missa inte detta fina tillfälle. Anmäl dig redan nu!

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER