Publikationer

 1. Internationell diabeteskonferens i Stockholm

  Verksamhet:
  Övergripande

  Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat ”Bygga broar mellan primärvård och slutenvård”. Fokus är multi- och interprofessionella perspektiv på utbildning, forskning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa personer med diabetes. Konferensen arrangeras av DSMA, där APC denna gång står för värdskapet. Anmäl dig idag!

 2. Interprofessionellt forum om att utveckla diabetesvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  DialogVälkommen till en spännande eftermiddag den 28/11 om interprofessionell samverkan i diabetesvården där primärvårdspersonalens kompetens spelar en betydelsefull roll. På programmet står bland annat: distriktsläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, råd och tips till vården från personer med diabetes och panelsamtal. Anmäl dig här >>

 3. Introduktion av Motiverande samtal - för chefer

  Verksamhet:
  Övergripande

  Är du intresserad av att känna till vad Motiverande samtal, MI är, och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI?
  Funderar du kring som chef vad som behövs/rekommenderas för att medarbetare efter avslutad grundkurs i MI, ska kunna upprätthålla sin MI-kompetens? Då kan denna introduktion vara något för dig.

 4. Invigning av akademiska nätverket i sydväst

  Verksamhet:
  Övergripande

  Snart invigs AVC (akademisk vårdcentral) Huddinge/Flemingsberg. Den 20 oktober blir det blir tal, mingel, kaffe och tårta i Huddinge Konferenscenter. Välkommen! Se hela programmet.

 5. Jan Hasselström utsedd till ny chef för APC!

  Verksamhet:
  Övergripande

  JanHasselström WEBBGrattis till Jan Hasselström, med.dr och specialistläkare i allmänmedicin samt klinisk farmakologi, som utsetts till ny verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum, APC.
   – Det känns väldigt roligt att få vara med och vidareutveckla en fin verksamhet som APC och hitta en tydlig roll för organisationen i den framtida kunskapsstyrningen i regionen. Primärvårdens roll som del i den förändrade universitetssjukvården kommer också vara ett viktigt fokusområde framöver, säger Jan Hasselström.

 6. Jubileum - fira uppdaterad FYSS och tio år med FaR!

  Verksamhet:
  Övergripande

  10årsjubileVälkommen till FaRs dag den 3 april. En fullspäckad dag med FYSS och FaR som tema. Kom och lär dig mer om nya FYSS och få inspiration till FaR-arbetet med praktiska exempe från verksamheter för barn, vuxna och äldre från vårdcentral och primärvårdsrehab. Flera av de främsta experterna på området kommer: Mai-Lis Hellenius, Carl Johan Sundberg, Eva Jansson och Agneta Ståhle. Se program och anmäl dig här.

 7. Kampanj för att förändra våldsamt beteende startar!

  Verksamhet:
  Övergripande

  KampanjVåldFredag den 19 januari lanserar Länsstyrelsen i samarbete med många aktörer kampanjen ”Välj att sluta” som vänder sig till den som utövar våld.
  - Kampanjen sätter fokus på att det går att förändra ett våldsamt beteende. Det tar tid och är ingen enkel uppgift, men det finns hjälp att få, säger Carina Gyllner Bergmark på APC:s Kunskapsteam Våld i nära relationer, och en av aktörerna bakom kampanjen.

 8. Känn igen tidiga tecken - barn och ungdomars psykiska hälsa

  Verksamhet:
  APC VIL, APC AT & ST, APC Fortbildning, APC Forskning, Kris- och katastrofpsykologi

  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar mellan 0-17 år ökar. Det är en viktig angelägenhet för alla inom vården.

 9. Kardiovaskulära, respiratoriska och endokrina funktioner

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskningen fokuserar på hjärtkärlsjukdomar i bred bemärkelse, och riskfaktorer för dessa, samt på diabetes, osteoporos och lungsjukdomar.

 10. KBT-behandling över nätet effektiv vid hälsoångest

  Verksamhet:
  Övergripande

  TangentbordWEBBHälsoångest eller extrem rädsla för att drabbas av allvarliga sjukdomar kan orsaka stort lidande. Erik Hedman på Gustavsbergs akademiska vårdcentral visar att kognitiv beteendeterapi via internet fungerar som hjälp. Och metoden kan med fördel användas som del av behandling i primärvården.

 11. KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Kognitiv beteendeterapi i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 12. KI:s pedagogiska pris till APC-medarbetare

  Verksamhet:
  Övergripande

  LenaNilssonLitenGrattis till professor Lena Nilsson-Wikmar, vid KI och APC, som tilldelats KI:s pedagogiska pris. Priset delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. 

 13. Klinisk pedagogik

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. Forskarna inom nätverket vill skapa möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas i en primärvårdskontext, exempelvis betydelsen av undervisning och lärande i de sammanhang som särskilt utmärker det medicinska området och vårdområdet.

 14. KOL

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 15. Kontakt

  Verksamhet:
  Övergripande

  Akademiskt primärvårdscentrum/Academic primary health care centre

  Besöksadress:
  Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 7
  113 65 Stockholm

  Besökare ombedes anmäla sig i receptionen plan 8, eller ring den du ska träffa så kommer vi och öppnar.

  Postadress:
  Box 45436
  104 31 STOCKHOLM

  E-post: villvetamer@aprimc.se

  Se karta på hitta.se»


  Önskelådan
  - önska vad du vill ha för fortbildning
  Finns det någon fortbildning du vill att vi ska arrangera som inte erbjuds idag? Eller finns det något annat du vill att APC ska utveckla eller satsa på inom fortbildning? Skriv ditt önskemål här >>

  Söker du någon av våra medarbetare?
  Medarbetare inom nätverket Akademiska vårdcentraler, AVC. Sök
  här »
  Övriga medarbetare på Akademiskt primärvårdscentrum. Sök här »

 16. Kontaktuppgifter - lokala vårdutvecklare, demens

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 17. Kontaktuppgifter FPU-ledare

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 18. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept. 

 19. Kostråd till dig som behöver extra energi och näring

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Några goda råd till dig som behöver extra energi och näring. Exempel på dryck, bra mellanmål och en bra måltidsordning.

 20. Kroppsliga besvär efter tsunamin - rapport

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Den här rapporten sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004. Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.
  Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER