Publikationer

 1. Handledarmöten

  Verksamhet:
  APC VIL
 2. Handledning i grupp ska ge fler och bättre examensprojekt

  Verksamhet:
  Övergripande

  CeciliaFRAMSIDAS:t Erik och Mörbys Akademiska vårdcentraler ska pröva ett nytt sätt att handleda vårdstudenters examensarbeten – handledning i grupp med olika vårdyrken istället för individuellt. Arbetssättet ska gynna både studenters lärande, handledarna och primärvården med fler patientnära examensprojekt av god kvalitet.

 3. Heldag om cancer - för dig som arbetar i primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  BracancervårdI Sverige insjuknar cirka 60 000 patienter i cancer varje år. Mer än 70 procent av dessa upptäcks inom primärvården. Välkommen till en heldag som tar upp de stora cancergrupperna och hur man kan använda standardiserade vårdförlopp med fokus på tidig upptäckt, riskfaktorer och behandling. Under dagen får du även höra patienter berätta om sin cancerresa.

 4. Helena Sherman utnämnd till årets distriktssköterska

  Verksamhet:
  Övergripande

  HelenaShermanWebbGrattis till Helena Sherman som i samband med Distriktssköterskeföreningens årliga kongress i Uppsala tog hem titeln årets distriktssköterska 2013. Utnämningen fick hon bland annat för ett förträffligt mentorskap för sin yrkeskår och sitt CeFAM-arbete med hälsosamtal för 75-åringar.

 5. Hjärta-kärl och andning

  Verksamhet:
  APC Forskning

  En viktig aspekt av forskningen är att utgå ifrån primärvårdens behov och ta hänsyn till kvalitet och utveckling samt implementera nya rön inom vården inom området hjärta/kärl och andning.

 6. Höjd ribba med Akademiska vårdcentraler

  Verksamhet:
  Akademiska vårdcentraler

  Den senaste forskningen, nya behandlingsmetoder, utvecklingsarbete och studenter i utbildning har en självklar plats i primärvården. Akademiska vårdcentraler knyter samman allt detta med vardagen på vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, rehabiliteringsenheter med flera – i syfte att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen.

 7. Holger Theobald

  Verksamhet:
  APC Forskning, Kris- och katastrofpsykologi
 8. Hon vill ha mer primärvård i sin utbildning

  Verksamhet:
  Övergripande

  CharlotteLäskarstudNär Charlotte Söderberg började läkarprogrammet var planen att bli barnläkare. Nu är hon snart färdig med sin utbildning och har även lagt till allmänläkare på önskelistan. Nu bloggar hon om sin resa genom hela läkarprogrammet.

 9. Hur får vi sjukskrivningsprocessen att fungera?

  Verksamhet:
  Övergripande

  En effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser för att öka arbetsförmåga kräver god samverkan mellan olika parter. Där har rehabkorrdinatorer i primärvården en viktig roll. Den 2 september arrangerar kunskapsteamet i försäkringsmedicin ett seminarium för dig som är rehabkoordinator och även andra i primärvården som är intresserade av ämnet.

 10. Individen – bästa källan till kunskap

  Verksamhet:
  Övergripande

  Nouha2Genom att noga lyssna på vårdpersonals och patienters behov, skräddarsyr diabetesteamet på CeFAM utbildningar. De åker också ut till vårdcentraler och utbildar på plats.

 11. Individuell kostplan

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Till hemtjänst eller anhörig. Blankett för individuell kostplan - nutritionsordination i samråd med patienten

 12. Införa e-hälsa i primärvården på bästa sätt!

  Verksamhet:
  Övergripande

  E prim WEBBHur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom tre studier vid de akademiska vårdcentralerna Norrtälje TioHundra och Hässelby/Akalla. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

 13. Information om Fortbildning & utveckling

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  I denna informationsbroschyr kan du läsa mer om Fortbildning och utveckling och om hur enheten är organiserad. 

 14. Informationsmaterial

  Verksamhet:
  APC VIL
 15. Ingår i nätverket

  Verksamhet:
  AVC Huddinge/Flemingsberg
 16. Ingen ökning av besök kring våldsutsatthet enligt vårdpersonal

  Verksamhet:
  Övergripande

  Våldsutsatta karta litenEnheten våld i nära relation vid APC har kartlagt hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter under pandemin. Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att besöken av våldsutsatta patienter ökat.

 17. Innan besvär blir behandlingsbehov - möt pionjären Riitta Keskinen-Rosenqvist

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  – Min kroppskunskap handlar om det psykologiska lidandet, säger Riitta Keskinen-Rosenqvist, magister inom psykiatrisk sjukgymnastik. Kriser och katastrofer kan vara som ett mycket kraftigt slag mot våra nervsystem. Och en del får starka, kroppsliga reaktioner och symptom som kan övergå i sjukdom, om inte problemen uppmärksammas i tid.

 18. Innerstadsbor promenerar mer - ny forskning

  Verksamhet:
  APC Forskning

  I stadsmiljöer, där de boende har sådant som service och skolor på gångavstånd, promeneras det mer än i villaområden. God stadsplanering och folkhälsa kan alltså hänga ihop. Det visar en ny avhandling av Ulf Eriksson, medicine doktor och nutrionist.

 19. Integritetspolicy

  Verksamhet:
  Övergripande

  Akademiskt primärvårdscentrum och Akademiska vårdcentraler värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

 20. Internationell diabeteskonferens i Stockholm

  Verksamhet:
  Övergripande

  Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat ”Bygga broar mellan primärvård och slutenvård”. Fokus är multi- och interprofessionella perspektiv på utbildning, forskning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa personer med diabetes. Konferensen arrangeras av DSMA, där APC denna gång står för värdskapet. Anmäl dig idag!

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER