Publikationer

 1. Grundutbildning - Arbetsterapiprogrammet

  Verksamhet:
  APC VIL
 2. Grundutbildning - Kontakt

  Verksamhet:
  APC VIL

  Helena Salminen, Enhetschef

  mobil 070 631 0395

  helena.salminen@ki.se

   

  Alejandra Ruz, Administratör, kurssekreterare

  Tfn 08-524 887 75

  alejandra.ruz.torres@ki.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. Grundutbildning - Om oss

  Verksamhet:
  APC VIL

  Hur ser studenternas utbildning ut i primärvården?
  Hur kan man stödja de kliniska handledarna i deras uppdrag?

 4. Gruppträffar effektiva vid diabetes - lär dig hur

  Verksamhet:
  Övergripande

  Studier visar att gruppträffar ledda av sjuksköterskor bland annat ger ett förbättrat behandlingsresultat, stabilare blodsockerbalans och bättre livskvalitet för personer med typ 2 diabetes. Nu erbjuds du som är diabetesansvarig sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården att lära mer om hur du kan lägga upp och starta en sådan grupputbildning.

 5. Grupputbildningamaterial: Diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Du som tidigare gått kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes” kan nu beställa APC:s nya grupputbildningsmaterial.

 6. Gunnar bloggar från Singapore om nya pedagogiska grepp

  Verksamhet:
  Övergripande

  gunnarLITENI augusti sa CeFAM:s verksamhetschef Gunnar Nilsson tack och hejdå – för en tid. Med ett prestigefyllt stipendium i bagaget reste han till Lee Kong Chian School of Medicine i Singapore. Där ska han vara lärare och gästprofessor under en termin. Nu bloggar han om sina upplevelser och intryck.

   

 7. Gunnar Nilsson får prestigefyllt pris

  Verksamhet:
  Övergripande

  GunnarNilssonprisGunnar Nilsson, professor i allmänmedicin och verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin är årets mottagare av Karolinska Institutets (KI) pedagogiska pris. Han prisas bland annat för sitt arbete med att organisera, utveckla, införa och utvärdera det nya läkarprogrammet vid KI.

 8. Hälso- och sjukvårdsforskning

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskningen har ett brett perspektiv på vårdutveckling och fokuserar på professionella processer inom vården, exempelvis vårdprocesser, konsultation, professionell samverkan, utbildning och informatik.

 9. Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskarnätverket arbetar med att beforska och utveckla kunnandet inom områdena informatik och beslutsstöd, pedagogik, organisation, och samsjuklighet i primärvårdens olika verksamheter. Fokus är att studera sjuklighet i ett sammanhang, där kontextuella faktorer synliggörs. Målet är att utveckla kunskap kring samsjuklighet i sig och en mer anpassad organisation, samt implementering av nya verktyg och ett personcentrerat arbetssätt i vården.

 10. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 11. Han går från stamceller till mer patientnära projekt

  Verksamhet:
  Övergripande

  PanosLitenAVC S:t Eriks nya samordnare Panos Papachristou inspireras av gränsöverskridande samarbete och forskning.
  – FoU är inget solospel. De bästa och mest effektiva lösningarna kommer från att jobba tillsammans, dela idéer och bryta ner traditionella barriärer. Vidden i primärvårdens verksamhet kräver också det, säger han.

 12. Händelserikt 2016 - APC och AVC i kort version har landat

  Verksamhet:
  Övergripande

  Årsbok2016700 fortbildningsaktiviteter för 12 000 deltagare, 34 000 studentdagar, ett 80-tal forskningsprojekt, ny organisation, nya kunskapsteam och nätverk, och mycket mer. Året som gått bjöd APC och AVC på ett digert utbud med något för alla. Ladda ner den fullmatade kortversionen här >> eller bläddra i den här >>

 13. Handledarmappar

  Verksamhet:
  APC VIL
 14. Handledarmöten

  Verksamhet:
  APC VIL
 15. Handledning i grupp ska ge fler och bättre examensprojekt

  Verksamhet:
  Övergripande

  CeciliaFRAMSIDAS:t Erik och Mörbys Akademiska vårdcentraler ska pröva ett nytt sätt att handleda vårdstudenters examensarbeten – handledning i grupp med olika vårdyrken istället för individuellt. Arbetssättet ska gynna både studenters lärande, handledarna och primärvården med fler patientnära examensprojekt av god kvalitet.

 16. Heldag om cancer - för dig som arbetar i primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  BracancervårdI Sverige insjuknar cirka 60 000 patienter i cancer varje år. Mer än 70 procent av dessa upptäcks inom primärvården. Välkommen till en heldag som tar upp de stora cancergrupperna och hur man kan använda standardiserade vårdförlopp med fokus på tidig upptäckt, riskfaktorer och behandling. Under dagen får du även höra patienter berätta om sin cancerresa.

 17. Helena Sherman utnämnd till årets distriktssköterska

  Verksamhet:
  Övergripande

  HelenaShermanWebbGrattis till Helena Sherman som i samband med Distriktssköterskeföreningens årliga kongress i Uppsala tog hem titeln årets distriktssköterska 2013. Utnämningen fick hon bland annat för ett förträffligt mentorskap för sin yrkeskår och sitt CeFAM-arbete med hälsosamtal för 75-åringar.

 18. Hjärta-kärl och andning

  Verksamhet:
  APC Forskning

  En viktig aspekt av forskningen är att utgå ifrån primärvårdens behov och ta hänsyn till kvalitet och utveckling samt implementera nya rön inom vården inom området hjärta/kärl och andning.

 19. Höjd ribba med Akademiska vårdcentraler

  Verksamhet:
  Akademiska vårdcentraler

  Den senaste forskningen, nya behandlingsmetoder, utvecklingsarbete och studenter i utbildning har en självklar plats i primärvården. Akademiska vårdcentraler knyter samman allt detta med vardagen på vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, rehabiliteringsenheter med flera – i syfte att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen.

 20. Holger Theobald

  Verksamhet:
  APC Forskning, Kris- och katastrofpsykologi

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER