Publikationer

 1. God fortsättning - tillbakablick!

  Verksamhet:
  Övergripande

  2017God fortsättning. Nu skriver vi 2018 och ett nytt arbetsår ligger framför oss vilket jag ser mycket fram emot. Samtidigt vill jag passa på att göra en tillbakablick på det gångna året. Ett år då mycket hände, och som så här i backspegeln har varit både utvecklande och utmanande.

 2. God fortsättning på det nya året!

  Verksamhet:
  Övergripande

  iStock 995420002Så har ånyo ett år gått. 2018 var året då mycket föll på plats. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommittéens granskning av APC och AVC visar att vi är en tydlig del i den nya Universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

 3. Gör skillnad för äldre med diabetes - ny kurs 2016

  Verksamhet:
  Övergripande

  SeniorerGympaWEBBRisken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas cirka 20 procent vara drabbade. I en ny kurs har du som är distriktssköterska eller sjuksköterska möjligheten att lära mer om hur du kan erbjuda en trygg och säker vård för äldre diabetespatienter. 

 4. Gör skillnad för de svårast sjuka äldre!

  Verksamhet:
  Övergripande

  MestsjukaäldreHär är 7,5-poängskursen för dig som vill fördjupa kunskaperna i att identifiera och behandla äldre med komplexa behov. Att utveckla den egna yrkesrollen och öka kunskapen om tvärprofessionellt arbete utanför sjukhuset är annat ur kursinnehållet. Start 4 februari 2015.

 5. Gott betyg för studentledd mottagning!

  Verksamhet:
  Övergripande

  StudentmottagningNöjda patienter och studenter samt ett pedagogiskt upplägg som stimulerar både studentens individuella behov och interprofessionellt lärande. Det är några av resultaten i den första vetenskapliga utvärderingen av mottagningen på AVC Gustavsberg. Där leder studenterna patientarbetet, med stöd av handledare.

 6. Gott betyg för VESTA visar utvärdering

  Verksamhet:
  Övergripande

  YlvaJanEricProgrammet VESTA fungerar för att hjälpa ST-läkare i allmänmedicin att genomföra obligatoriska vetenskapliga projekt. 81 procent av deltagarna är godkända. De flesta tycker att nyttan varit stor och är nöjda med handledningen. Det menar studierektor Jan-Eric Olsson och docent Ylva Skånér i senaste numret av Läkartidningen.

 7. Grundutbildning - Arbetsterapiprogrammet

  Verksamhet:
  APC VIL
 8. Grundutbildning - Kontakt

  Verksamhet:
  APC VIL

  Helena Salminen, Enhetschef

  mobil 070 631 0395

  helena.salminen@ki.se

   

  Alejandra Ruz, Administratör, kurssekreterare

  Tfn 08-524 887 75

  alejandra.ruz.torres@ki.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 9. Grundutbildning - Om oss

  Verksamhet:
  APC VIL

  Hur ser studenternas utbildning ut i primärvården?
  Hur kan man stödja de kliniska handledarna i deras uppdrag?

 10. Gruppträffar effektiva vid diabetes - lär dig hur

  Verksamhet:
  Övergripande

  Studier visar att gruppträffar ledda av sjuksköterskor bland annat ger ett förbättrat behandlingsresultat, stabilare blodsockerbalans och bättre livskvalitet för personer med typ 2 diabetes. Nu erbjuds du som är diabetesansvarig sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården att lära mer om hur du kan lägga upp och starta en sådan grupputbildning.

 11. Grupputbildningamaterial: Diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Du som tidigare gått kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes” kan nu beställa APC:s nya grupputbildningsmaterial.

 12. Gunnar bloggar från Singapore om nya pedagogiska grepp

  Verksamhet:
  Övergripande

  gunnarLITENI augusti sa CeFAM:s verksamhetschef Gunnar Nilsson tack och hejdå – för en tid. Med ett prestigefyllt stipendium i bagaget reste han till Lee Kong Chian School of Medicine i Singapore. Där ska han vara lärare och gästprofessor under en termin. Nu bloggar han om sina upplevelser och intryck.

   

 13. Gunnar Nilsson får prestigefyllt pris

  Verksamhet:
  Övergripande

  GunnarNilssonprisGunnar Nilsson, professor i allmänmedicin och verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin är årets mottagare av Karolinska Institutets (KI) pedagogiska pris. Han prisas bland annat för sitt arbete med att organisera, utveckla, införa och utvärdera det nya läkarprogrammet vid KI.

 14. Hälso- och sjukvårdsforskning

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskningen har ett brett perspektiv på vårdutveckling och fokuserar på professionella processer inom vården, exempelvis vårdprocesser, konsultation, professionell samverkan, utbildning och informatik.

 15. Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskarnätverket arbetar med att beforska och utveckla kunnandet inom områdena informatik och beslutsstöd, pedagogik, organisation, och samsjuklighet i primärvårdens olika verksamheter. Fokus är att studera sjuklighet i ett sammanhang, där kontextuella faktorer synliggörs. Målet är att utveckla kunskap kring samsjuklighet i sig och en mer anpassad organisation, samt implementering av nya verktyg och ett personcentrerat arbetssätt i vården.

 16. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 17. Han går från stamceller till mer patientnära projekt

  Verksamhet:
  Övergripande

  PanosLitenAVC S:t Eriks nya samordnare Panos Papachristou inspireras av gränsöverskridande samarbete och forskning.
  – FoU är inget solospel. De bästa och mest effektiva lösningarna kommer från att jobba tillsammans, dela idéer och bryta ner traditionella barriärer. Vidden i primärvårdens verksamhet kräver också det, säger han.

 18. Händelserikt 2016 - APC och AVC i kort version har landat

  Verksamhet:
  Övergripande

  Årsbok2016700 fortbildningsaktiviteter för 12 000 deltagare, 34 000 studentdagar, ett 80-tal forskningsprojekt, ny organisation, nya kunskapsteam och nätverk, och mycket mer. Året som gått bjöd APC och AVC på ett digert utbud med något för alla. Ladda ner den fullmatade kortversionen här >> eller bläddra i den här >>

 19. Händelserikt 2019 - APC och AVC i populär form!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Årsbok 2019 webb900 fortbildningsaktiviteter för ca 18 000 deltagare,
  53 900 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsområden, nätverk, handledning, konsultationer och mycket mer. Under året som gått bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra i årsboken (som även går att skriva ut och ladda ner som pdf) här >>

 20. Handledarmappar

  Verksamhet:
  APC VIL

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER