Publikationer

 1. Erkänd mag-tarmforskare och allmänläkare går i pension

  Verksamhet:
  Övergripande

  LarsPorträttSnart går Lars Agréus, distriktsläkare och professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska Institutet i pension. Han disputerade 1993. Sedan dess har det rullat på. Lars som i dag är internationellt erkänd intygar att det ger stor tillfredsställelse att forska inom allmänmedicin.
  – Man känner verkligen att man har tillför något för patienterna i primärvården. Och det har varit kul att få vara en del av det, säger Lars Agréus.

 2. Ett lyft för astma- och KOL-vården

  Verksamhet:
  Övergripande

  AstmaSatsningen ”Spirometrilyftet” för att förbättra vården för patienter med astma och KOL i primärvården gav resultat. Både nydiagnostik, antal spirometriundersökningar och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning ökade.
 3. Familjen – nyckelroll i egenvård av typ 2-diabetes

  Verksamhet:
  Övergripande

  familjen APCAPC bjuder in till ett webinar kring frågor om familjens roll i egenvård och typ 2-diabetes. Dan Grabowski, sociolog och forskare vid Steno Research Center i Köpenhamn, föreläser om familjens nyckelroll i att påverka egenvården i positiv riktning och användningen av verktyget Family Toolbox. Webinariet är gratis och hålls på engelska.

 4. FaR till barn och ungdomar - varför, hur och till vilka?

  Verksamhet:
  Övergripande

  ÖverviktigaBarnPowerVad är på gång inom fysisk aktivitet på recept, FaR, till barn och ungdomar, vad säger de senaste  rönen, vilka kan ordineras och vilken sorts behandling är lämplig? Det och mycket mer får du svar på den 5 november på FaR:s dag - en eftermiddag med många intressanta föreläsare. Välkommen!

 5. FaRs dag, med diabetes i fokus!

  Verksamhet:
  Övergripande

  StavgangLITENFör patienter med diabetes är fysisk aktivitet en grundsten i behandlingen. Men hur bör aktiviteten se ut och hur lyckas vi? Kom och lyssna på en rad intressanta föreläsare i Landstingssalen den 18 april! Välkommen till FaRs dag med temat metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR, till patienter med diabetes.

   

 6. Fjärde referensgruppsmötet för Regional psykologisk och social krisberedskap - ett samverkansprojekt från MSB och Socialstyrelsen.

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Deltagare: Representanter från SLL & SLSO (Akutsjukhusen, BUP, Vuxenpsykiatrin, Primärvården), Länsstyrelsen, Kommuner inom Stockholms län, Svenska Kyrkan, Frivillig Organisationer (Svenska Rädda Barnen, Svenska Röda Korset) samt Länspolisen.

  Samverkansprojektet består av tre delar:

  Delprojekt 1 utgörs av en färdiglagt kartläggning av länets kris- och katastrofberedskap samt en rapport.

  Delprojekt 2 är en process som ska leda till en gemensam regional kris- och katastrofplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse. Arbetet utgår från kartläggningen och med hjälp av referensgruppmedlemmarna vill vi få fram ett underlag till en handlingsplan.

  Delprojekt 3, en lärande katastrofövning som genomförs Hösten 2015.

 7. Fler vägar till kunskap - lyssna på APC poddradio!

  Verksamhet:
  Övergripande

  PoddradioAPCwebbNu släpper vi första avsnittet av APC:s poddradio, där aktuella händelser och ämnen diskuteras och analyseras på ett lättsamt sätt. Först ut är Strokegruppen som berättar om vikten av sammanhållen vårdkedja efter en stroke och att som personal ha på sig "strokeglasögonen”. LYSSNA HÄR >>

 8. Fokus på rehabteamet i ny utbildning inom neurologi

  Verksamhet:
  Övergripande

  NeuroRehabVill du lära dig mer om hur man kan arbeta i team med rehabilitering vid bland annat amyotrofisk lateralskleros, hjärntumörer, traumatiska hjärnskador och stroke? Då kan högskolekursen "Interprofessionell primärvårdsrehabilitering inom neurologi" vara något för dig!

 9. Folder för vittnen till allvarlig olycka

  Verksamhet:
  Övergripande

  För att stödja den som bevittnat en allvarlig olycka i tunnelbanan har enheten för Kris- och katastrofpsykologi tagit fram en informationsfolder som nu finns i spärrkiosker i tunnelbanan. Här kan du ladda ner foldrarna som pdf. På svenska. In English.

 10. Folkhälsoepidemiologi och ojämlik hälsa

  Verksamhet:
  APC Forskning
 11. För dig som är ny - ST

  Verksamhet:
  APC AT & ST

  Information för dig som är ny och börjar din ST-tjänstgöring:

 12. För en starkare primärvård!

  Verksamhet:
  Övergripande

  900 fortbildningsaktiviteter för 15 000 deltagare, 48 600 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, modeller, handledning, konsultationer och mycket mer. Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjuder på ett digert utbud – med något för alla.

 13. Förbättra för bensköra - du behövs till ny studie!

  Verksamhet:
  Övergripande

  BenskörPatienter som haft frakturer på grund av benskörhet får sällan den utredning och behandling de behöver. I en ny studie vill vi förbättra omhändertagandet i primärvården för denna ”osynliga” patientgrupp. Nu behöver vi distriktsläkare och distriktssköterskor som deltar.

 14. Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen.

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Typ 2 Diabetes är kronisk sjukdom som kräver regelbunden uppföljning i primärvården. Uppföljningen är ofta suboptimal, som kan leda till ojämlikheter inom vården med avseende på tillgång till sjukvård och vårdens resultat. I Sverige finns stora procentuella skillnader mellan landstingen och inom landstingens vårdcentraler. Hög andel personer med diabetes med höga HbA1c värden är ofta relaterat till ett socioekonomiskt svagt område. Det är av största vikt att följa upp alla personer med diabetes på ett strukturerat och individanpassat sätt för att möjliggöra jämlika vård.

 15. Förebygg och hantera hot och våld inom primärvården

  Verksamhet:
  Övergripande

  I en föreläsning får du som kan möta hot eller våld i ditt arbete lära dig mer om att hantera hotfulla situationer och att bemöta aggressiva beteenden med förebyggande åtgärder och strategier. Stor vikt läggs vid kommunikation, goda samtal och hur det egna förhållningssättet kan öka trygghet och säkerhet. 

 16. Forskarna i gruppen

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Sonja Modin spec. i allmänmedicin, med.dr. Inriktning Sköra äldre, Hemsjukvård, Kvalitativ forsknings. Aktuellt: Handledning: ST- och doktorandprojekt. Aktuell forskning: Vad hände när de anställda tog över vårdcentralen, kvalitativ innehållsanalys.

  Till hemsidan/Forskning/Forskargrupp/Hälso- och sjukvårdsforskning/Våra forskningsprojekt

  Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

  En avslutad kvalitativ studie:

  • orsaker till att läkaren är beroende av sjuksköterskan, och dem närmast patienten, för att klara den medicinska vården i hemsjukvården.
  • faktorer som påverkar, om läkaren tar ansvaret som medicinsk ledare i hemsjukvården eller ej.

  Deltagare i projektet från Allmänmedicin, NVS, KI. SonjaModin, specialist i allmänmedicin, Med dr, Ingrid Hylander, Docent, Lena Törnkvist, docent, Anna-Karin Furhoff, docent

  Externa deltagare. Inga

  Länk till projektet i projektkatalogen

  Vad hände när de anställda tog över vårdcentralen

  En pågående kvalitativ studie av hur personal som tar över och själva driver sin verksamhet upplever situationen två år efter övertagandet. Hur har deras arbete och verksamheten som helhet påverkats, vilka förändringar önskar de samt hur har de känt sig delaktiga efter övertagandet.

  Deltagare i projektet från Allmänmedicin, NVS, KI. Sonja Modin, specialist i allmänmedicin, med dr, Ylva Skånér, specialist i allmänmedicin, docent

  Externa deltagare. Pierre Bergensand specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Stuvsta vårdcentral AB, Ingrid Nilsson, psykolog, psykotrapeut, ordförande i styrelsen för Stuvsta vårdcentral AB, Ann Johansson, distriktssköterska

  Länk till projektet i projektkatalogen

 17. Forskarnätverk

  Verksamhet:
  APC Forskning

  För närvarande finns 10 forskarnätverk i samarbete med olika lärosäten inom områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa.

 18. Forskning

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskning bedrivs inom 10 nätverk i samarbete med högskolor och universitet, främst Karolinska Institutet. Region Stockholm är oftast huvudfinansiär. Totalt pågår runt 80 forskningsprojekt.

 19. Forskning - Forskargrupper

  Verksamhet:
  APC Forskning
 20. Forskning - I media

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Innehåll saknas!

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER