Antitrombotisk behandling hos patienter med förmaksflimmer vid Brommaplans Vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Martha Lundström
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

Studiesyftet var att undersöka om riktlinjerna för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer följs vid Brommaplans Vårdcentral. Hur stor andel av patienterna som uppfyller behandlingskriterierna får warfarin? Finns det en journalförd motivering för de patienter som inte behandlas med warfarin trots uppfyllda behandlingskriterier? Hur stor andel av patienterna med ASA får rekommenderad dos (75 mg)?

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER