Antibiotikaförskrivning och användning av CRP test vid luftvägsinfektioner

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Denis Stygar
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

Luftvägsinfektioner är mycket vanliga i samhället. De flesta fall av luftvägsinfektioner har viral genes och bör därför inte behandlas med antibiotika. Trots det förskrivs ca 40% av patienterna med luftvägsinfektion antibiotika i Sverige. Överanvändning av antibiotika kan leda till utveckling av resistenta bakterier, ökad frekvens av läkemedelsbiverkningar, onödig miljöpåverkan och ökade sjukvårdskostnader. För att skilja mellan viral och bakteriell infektion används ofta snabb laboratorietest Creaktivt protein (CRP). Syftet med studien är att studera antibiotikaförskrivning och användning av CRP vid luftvägsinfektioner på Spånga Vårdcentral i relation till kvalitetsmått framtagna av Svensk Förening för Allmänmedicin.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER