Akut okomplicerad urinvägsinfektion - sker onödig urinvägsdiagnostik på Tallhöjdens vårdcentral?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud
Projektledare:
Birgit Arenhag Björkman
Projektstart:
2017-05-19

Beskrivning

Symtomen miktionssveda, frekventa miktioner och/eller trängningar är en vanlig sökorsak på vårdcentral. Okomplicerad cystit utan feber, genitala symtom eller flanksmärtor hos kvinnor som saknar komplicerande faktorer och inte har upprepad cystit (recidiv) inom visst intervall, kan enligt gällande riktlinjer behandlas empiriskt, d v s utan ytterligare diagnostik. Diffusa symtom, patienter med bakomliggande riskfaktorer för komplikationer, risk för sexuellt överförd smitta eller resistenta bakterier bör utredas med urinodling. Val av antibiotika bör ske utifrån STRAMAs behandlingsriktlinjer.


Syftet var att kartlägga hur riktlinjerna för diagnostik och behandling av okomplicerad cystit följdes på Tallhöjdens vårdcentral.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER