Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer på Akka hälsocentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl
Projektledare:
Sefatullah Alimi
Projektstart:
2017-05-19

Beskrivning

Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste hjärtarytmierna hos vuxna och är också den vanligaste orsaken till ischemisk stroke. Omkring 6000 personer drabbas av stroke varje år i Sverige. Strokerisken för den enskilde patienten med FF beror på övriga riskfaktorer och kan uppskattas med hjälp av riskskattningsskalan CHA2DS2-VASc. Antikoagulantiabehandling (AK-behandling) i form av Warfarin eller NOAK rekommenderas som strokeprofylax.


Syftet är att studera följsamheten till riktlinjer för AK-behandling hos patienter med FF på Akka hälsocentral med fokus på prevalens, följsamhet till CHA2DS2-VASc och signifikanta könsskillnader vid val av antikoagulantia.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER