Allmänläkarens upplevelser i mötet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Projektledare:
Henrik Sanderborg
Projektstart:
2015-05-07

Beskrivning

Mätningar visar att den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar i
Sverige. Många barn söker primärvården som första instans då det är vanligt med
exempelvis somatiska symtompresentationer av psykisk ohälsa. Vilka erfarenheter
allmänläkare har av att arbeta med denna patientgrupp är lite känt. Syftet är att belysa och öka förståelsen för allmänläkarens roll samt
perspektiv, tankar och strategier när det gäller behandling, prevention och
utredning av barn och ungdomar med psykisk ohälsa
.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER