Antibiotikaförskrivning vid Akut mediaotit hos barn på Luna Vårdcentral, -följs riktlinjerna?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Tiodora Isskandar
Projektstart:
2014-06-05

Beskrivning

Akut media otit (AOM) är en vanlig orsak till antibiotikaförskrivning hos barn inom primärvården. År 2010 kom nya riktlinjer från Läkemedelsverket och STRAMA. Rekommendationen är aktiv exspektans hos barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad akut AOM. Följsamheten till riktlinjerna har inte tidigare studerats på Luna vårdcentral.

Syftet var att undersöka hur läkarna vid Luna vårdcentral under år 2012 följt de nya riktlinjerna. Hur stor andel fick antibiotika? Vilken typ av antibiotika förskrevs?  Vid exspektans, hur stor andel fick ”recept i reserv”? Fanns skillnad avseende följsamheten beroende på läkarnas utbildningsgrad? 

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER