5:2-dieten- vägen till supermänniskan? En litteraturstudie om effekten av intermittent fasta på metabola riskmarkörer hos människan

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Nutrition
Projektledare:
Linda Fredman
Projektstart:
2014-06-05

Beskrivning

Övervikt och fetma utgör en stor medicinsk riskfaktor för morbiditet och mortalitet. Det senaste året har den så kallade 5:2-dieten fått stort utrymme i massmedia som ett medel för viktminskning och förbättrad hälsa. Denna diet är en typ av intermittent fasta (IF). Ur ett primärvårdsperspektiv är det viktigt att behandlande personal kan ge vetenskapligt väl underbyggd information vad gäller kosthållning, framförallt till patienter som befinner sig i riskzonen för metabolt relaterade sjukdomar.


Syfte var att kartlägga den vetenskapliga evidensen för IF gällande metabola riskmarkörer på människor.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER