Antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Kronan

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Hani Khalifa
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

Luftvägsinfektioner och öroninflammationer är vanliga anledningar till läkarbesök i primärvården och överförskrivning av antibiotika till dessa patienter förekommer. Detta är förknippat med ökad resistens mot antibiotika, vilket är ett globalt hot. Strikt optimering av antibiotikaanvändning är därför angeläget. Syftet med denna studie är att kartlägga förskrivning av antibiotika vid luftvägsinfektioner och öroninflammationer mellan 2004-2008 på Vårdcentralen Kronan i Sundbyberg, Stockholm.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER