FaR-fördjupning för barnmorskor


En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stöttar till fortsatt fysisk aktivitet när patienten väl börjat.

Kursdatum och tid:
16/4 eller 27/4, kl. 8:30-12
Målgrupp: Barnmorskor som gått kursen ”FaR ur ett barnmorskeperspektiv”
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Fysisk aktivitet
Målgrupp:
Barnmorska
Innehåll:
8:30-9:00 Intro och kort summering av föregående kurs
9:00-9:30 Samtal om medhavda patientfall
9:30-10:00 Genomgång av patientfall, utbyte av erfarenheter
10:00-10:20 Paus
10:20-11:00 Rådgivande samtal med verktyg
11:00-11:25 Att välja aktiviteter 11:25-11:50 Uppföljning och utvärdering
11:50-12:00 Avslut
Lärandemål:
• Känna till vanliga risker till återfall i otillräcklig fysisk aktivitet
• Kunna föreslå strategier vid olika vanligt förekommande risker för återfall
• Kunna hantera konkreta redskap i det rådgivande samtalet för att stärka patientens motivation till fysisk aktivitet samt för att förbättra följsamhet till ordination
• Kunna diskutera lokala förutsättningar för att använda FaRmetoden
Föreläsare:
Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cecilia Berg: cecilia.berg@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER