Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands


En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning. På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att utbilda sig utomlands. Andra är uppvuxna och utbildade i ett annat land och saknar kunskaper om svenska sjukförsäkringen och hur den tillämpas. Syftet med utbildningen är att förbättra kunskaper och praktiska färdigheter för dessa läkare.

Kursdatum och tid:
22/4, kl. 8:30-16:30
Målgrupp: Utlandsutbildade läkare som tjänstgör på
vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholm
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Innehåll:
08.30 Välkomna Kunskapsteam Försäkringsmedicin
09.00 Socialförsäkringen - historik, aktörer, lagar och riktlinjer
Johanna Broms, medicinskt sakkunnig på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
10.00 Fika
10.30 Försäkringsmedicin, regler och intyg Försäkringskassan
12.00 Lunch
13.00 Läkarnas svårigheter och möjligheter
Monika Engblom, allmänläkare
13.30 Hur lär man sig det svenska systemet?
Rami Hanna, ST läkare
Storvretens VC
14.15 Vad är möjligt, vad är svårt? Grupparbete
15.00 Fika
15.15 Andra professioners bidrag och REKO Psykosocial resurs, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator
16.00 Genomgång grupparbeten och kvarstående frågor
16.30 Avslut
Föreläsare:
Monika Engblom och Försäkringsmedicinska kunskapsteamet,
företrädare från FK,
Johanna Broms HSF och
Rami Hanna, ST
läkare
Kostnad:
Kostnadsfritt (vid återbud senare än en vecka innan 500 kr) Vi bjuder på fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Monika Engblom,
monika.engblom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 vecka innan. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER