Diabetes och munhälsa


Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammationen i munnen leda till försämrad metabol kontroll. Därför är det viktigt att tandvården och primärvården samverkar för en god hälsa.

Kursdatum och tid:
1/4, kl. 8:30-16
Målgrupp:
Läkare, Specialist i allmänmedicin, ST Läkare, sjuksköterska, distriktssjuksköterska, diabetessjuksköterska, tandhygienist, tandsköterska, tandläkare.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Innehåll:
• Sjukdomen diabetes och parodondit
• Maten från dietistperspektiv och tandvårdens rekommendationer
• Prevention och Prediabetes
• Förslag på samarbete
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• ha kännedom om sambandet mellan metabol kontroll och munhälsa
• identifiera personer med risk: för diabetes samt parodontit
• utveckla ett tvärprofessionellt samarbete mellan Tandvården och Primärvården
Föreläsare:
Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin, med.dr
Anders Lindunger, tandläkare
Katri Harcke, diabetessjuksköterska
Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Katri Harcke katri.harcke@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm, samt i denna utbildning även till Tandvården. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER