Välkommen till utbildning om hälsosamma matvanor i vården


Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor.

Kursdatum och tid:
20-21/4, kl. 9-16
Uppföljning 14/5, kl. 8:30-12
Målgrupp: Leg sjuksköterskor och distriktssköterskor, eller andra professioner som arbetar med att ge råd om hälsosamma matvanor samt är verksamma i öppen eller sluten vård inom Region Stockholm.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
Föreläsningar, gruppdiskussioner och en hemuppgifter.
• Rekommendationer och råd för hälsosamma mat- och dryckesvanor
• Olika matkulturer
• Vegetarisk/vegankost
• Dieter och trender
• Regionala vårdprogrammet 2019, ohälsosamma levnadsvanor –prevention och behandling
Lärandemål:
• Uppmärksamma och bedöma matvanor
• Kunna utföra rådgivande samtal om hälsosamma matvanor utifrån evidensbaserade rekommendationer och råd
• Kunna använda motiverande strategier på ett personcentrerat sätt
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch på egen hand.
Arrangör:
Kunskapsteam hälsosamma matvanor på APC
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Liisa Tolvanen,
e-post: liisa.tolvanen@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 23 mars. Utbildningar arrangerade av kunskapsteam Hälsosamma levnadsvanor vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER