Handledarkurs för distriktsläkare


Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST.

Kursdatum och tid:
200511-200513 ( övernattning i enkelrum) med uppföljning 200519, samtliga dagar på Vår Gård, Saltsjöbaden

Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin.Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska deltagaren:
• ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT och ST
• ha kunskap om kravspecifikationen och veta vilket ansvar handledaren har för ST i SLL
• kunna stödja ST-läkaren i planering och genomförande av en självstyrd, resultatorienterad kompetensutveckling
• ha kännedom om metoder för värdering av ST och AT:s konsultationsförmåga
• kunna utforma ett handledaryttrande
• kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
• i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som bygger på etiska principer
• kunna värdera och ge konstruktiv kritik på en konsultation med medsittning eller video som redskap
• ha insikt om värdet av Mitt-i-ST och specialistexamen som kompetensvärdering
Kostnad:
14800 kronor
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Luisa Escuder Miquel och Rikard Viberg
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Anmälan via mail senast 200331 till: carina.ev.andersson@sll.se Ange i mailet eventuella allergier/ssk kost och om du handleder ST-läkare eller kommer att få en ST-läkare inom kort.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER