Empowerment- Lär för Livet - Personcentrerad gruppbaserad patient utbildning vid diabetes


”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte bara om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom främjas individens hälsa och möjligheter att ta ansvar för sin egenvård. Empowerment modellen, ett förhållningssätt som kan användas som stöd vid beteendeförändring hos personer med typ 2 diabetes har visat sig vara effektiv.

Forskning visar att vuxna med diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes bör erbjudas en sådan utbildning.

Kursen är förlagd under fyra heldagar, uppdelat på två dagar vid två tillfällen samt en uppföljningsdag efter tre månader

Kursdatum och tid:
30/9-1/10 + 11-12/11, kl 8:30-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktisk träning av empowerment modellen med hjälp av inspelning
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Tillämpa empowerment metoden praktiskt i gruppbaserad patientutbildning
• Planera och genomföra gruppträffar för vuxna med diabetes
• Erbjuda handledning och stöd vid beteendeförändring
• Öka medvetenheten om det egna arbetssättet
• Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt
Föreläsare:
Marina Stenbäck
Nouha Saleh Stattin
Marianne Pegelow
Katri Harcke
Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Diabetes på APC
Kostnad:
4800 kr exkl moms
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se, tfn: 073-02 30 512.
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER