ReDO-metoden (Fullbokad)


ReDO-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syftar till att ge arbetsterapeuten den teoretiska bakgrunden till metoden, kunskap om senaste forskningen och kunskaper för att kunna tillämpa metoden. Det här är en distansutbildning.

Kursdatum och tid:
Målgrupp: Arbetsterapeuter, Primärvård, Region Stockholm

Inläsning, eget arbete i digitalt klassrum: 1–24 september Webbinarium: 25 september, 09.00-16.00 Eget arbete med certifieringsuppgift: 25 september – 9 november Webbinarium med redovisning av certifieringsuppgift: 24 november, exakt tid är inte bestämt, själva webbinariet tar två timmar. Exakt tid kommer efter sommaren.

Innan kurs Ta del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen och som kommer att skickas hem till dig innan kursstart, samt inläsning av text och film i det digitala klassrummet

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
Kursen består av fyra delar:
• Inläsning/eget arbete inför kursen
• En heldags webbinarium
• Eget arbete med certifieringsuppgift
• Samt två timmars uppföljande webbinarium med redovisning av certifieringsuppgiften
Lärandemål:
Att få kunskap om den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.
Föreläsare:
Lena-Karin Erlandsson, docent, leg. arbetsterapeut
Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut.
Kostnad:
5320 kr exkl moms
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Eriksson tfn 073-037 68 80 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast den 25 augusti. Begränsat antal platser. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER