Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD


Kursdatum och tid:
25 - 27 mars 2020

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Syftet med Allmänmedicinkursen är ge ST-läkaren möjlighet att fördjupa kunskapen om det
allmänmedicinska arbetssättet.

Reflektion över Allmänmänläkarens många roller, historiskt men även i den kliniska vardagen och
visioner inför framtiden.

Diskussion i smågrupper kring någon eller några patienter som du träffat som berört dig.

Se bifogat preliminärt kursprogram.
Lärandemål:
Göra patienten delaktig genom att använda ett patientcentrerat arbetssätt, med kontinuitet,
expektans och med tiden som redskap.
• Resonera kliniskt kring komplexa bedömnings- situationer i ett oselekterat patientflöde där full-
ständigt beslutsunderlag ofta saknas.
• Urskilja och analysera det aktuella problemet i det enskilda patientmötet  Förstå
allmänläkarens olika roller.
• Kunna välja rätt vårdnivå med hänsyn till patientens hela situation och förstå riskerna med
onödiga utredningar och behandlingar.
• Ha insikt om primärvårdens och allmänläkarens uppdrag och kunna arbeta strukturerat och resurseffektivt på ett långsiktigt och hållbart sätt.


Kostnad:
6000 kronor
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Thomas Marmolin, specialist i allmänmedicin, studierektor, APC och Charlotte Ulas Nyholm, specialist i allmänmedicin, studierektor, APC
Adress:
Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Stockholm
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Anmälan sker till: carina.ev.andersson@sll.se Sista anmälningsdag 200125

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER