Kurser

 1. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2020-10-27 08:30 2020-10-28 16:30
  Adress:
  Digital
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 2. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2020-10-23 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...
 3. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2020-10-22 08:30 — 12:00
  Adress:
  Digitalt via Teams, länk skickas
  En halvdag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att ut...
 4. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-10-16 09:00 — 12:00
  Adress:
  Digitalt
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. De insatser som görs för varje patient behöver individanpassas och utvärderas. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen utifrå...
 5. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-10-15 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 6. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3,

  Datum:
  2020-10-14 00:00 2020-10-16 00:00
 7. Post covid-19 och astma/KOL-vården

  Datum:
  2020-10-13 13:00 — 16:00
  Adress:
  Där det passar dig, länk via Teams
  Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till digital fortbildningseftermiddag....
 8. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2020-10-07 08:30 2020-10-08 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 9. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2020-10-05 08:30 2020-10-06 16:00
  Adress:
  Lustigkulla konferens i Liljeholmen Liljeholmsvägen 18 117 61 Stockholm
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 35 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 10. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2020-10-01 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 11. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2020-10-01 08:30 2020-10-02 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes ...
 12. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2020-10-01 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 13. Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Arbetet som sjuksköterska eller distriktsköterska i primärvården innebär att man behöver hålla sig uppdaterad inom många olika områden, varav diabetes är ett. Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men m...
 14. Hälsofrämjande dagen 2020

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:15
  Adress:
  Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
  Levnadsvanor och psykisk hälsa. Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv...
 15. Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2020-09-28 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 16. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-09-28 08:30 — 16:30
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Undernäring är vanligt problem bland äldre, särskilt bland de med flera sjukdomsdiagnoser. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska bland annat sk...
 17. Grundkurs i gynekologi och obstretik, FULLTECKNAD

  Datum:
  2020-09-28 08:00 2020-09-30 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 18. ReDO-metoden (Fullbokad)

  Datum:
  2020-09-25 09:00 — 16:00
  ReDO-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syftar t...
 19. Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-09-16 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den eg...
 20. Välkommen till utbildning i levnadsvanor ht 2020

  Datum:
  2020-09-15 09:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt via länk (Teams)
  Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vård...

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER