Kurser

 1. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-04-21 08:30 2020-04-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 2. Välkommen till utbildning om hälsosamma matvanor i vården

  Datum:
  2020-04-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor....
 3. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-04-17 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 4. FaR-fördjupning för barnmorskor

  Datum:
  2020-04-16 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stötta...
 5. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2020-04-15 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan Free Style Libre förskrivas t...
 6. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-04-07 08:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppf...
 7. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2020-04-02 08:30 2020-04-03 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Vård och behandling ska individanpassas, som i alla åldersgrupper, men hos de äldsta kan även hänsyn behöva tas till samsjuklighet och nedsat...
 8. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-04-01 08:30 2020-04-03 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 9. Diabetes och munhälsa

  Datum:
  2020-04-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammati...
 10. Träffar du patienter med ME/CFS? Välkommen på workshop!

  Datum:
  2020-03-31 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  På denna workshop har du möjlighet att diskutera patientfall tillsammans med specialister inom området och kollegor från olika yrkeskategorier i primärvården....
 11. Motiverande samtal MI Skype - Kollegial handledning

  Datum:
  2020-03-27 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs och vill upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi två fristående handledningstillfällen via Skype, som du kan anmäla dig till. Välj själv h...
 12. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

  Datum:
  2020-03-25 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...
 13. Take my breath away

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till fortbildning för personal i Region Stockholm på Godkända astma/KOL-mottagningar....
 14. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-03-25 08:30 2020-03-27 16:30
  Adress:
  Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Stockholm
 15. Empowerment- Lär för Livet - Personcentrerad gruppbaserad patient utbildning vid diabetes

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte bara om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad häls...
 16. Att bedöma-behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  För arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Primärvårdsrehab, som möter personer efter stroke/förvärvad hjärnskada! Vad är viktigt att bedöma, behandla för att hitta rätt väg i fortsatt träning/behandling? ...
 17. Sjukskrivningar – en möjlig uppgift för vårdcentralen?!

  Datum:
  2020-03-18 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning Hur sjukskrivningsuppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer....
 18. Motiverande samtal MI- Handledning en del av våra MI kurser

  Datum:
  2020-03-17 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  För att få ditt kursintyg från våra MI kurser behövs deltagande vid två handledningstillfällen. Om du av olika anledningar inte kunnat delta på dessa under din MI kurs erbjuder vi dig möjligheten att ta igen detta moment vid två uppsamlings...
 19. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2020-03-17 09:00 2020-03-18 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 20. Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC

  Datum:
  2020-03-16 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER