Kurser

 1. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2021-10-05 13:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 2. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2021-09-06 08:30 2021-09-07 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 3. Lär dig använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt som stöd vid beteendeförändring hos personer med diabetes

  Datum:
  2021-05-26 09:00 2021-05-27 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa bet...
 4. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2021-05-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bem...
 5. MI – Motiverande samtal med patienter i primärvården 7.5 hp VT 2021

  Datum:
  2021-04-14 09:00 2021-12-15 00:00
  Adress:
  Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig! Syftet med...
 6. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2021-03-17 09:00 2021-03-18 16:00
  Adress:
  Digitalt alternativt Solnavägen 1 E, Torsplan Stockholm. Plats meddelas senare.
  Forskning visar att personer med typ 2 diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra ökar sin kunskap om diabetes, förbättrar sin metabola kontroll samt upplever ökad livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabe...
 7. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2021-03-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 8. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-03-10 08:30 2021-03-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 9. Digital Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2021-02-26 13:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 10. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2021-02-23 08:30 — 16:00
  Adress:
  Digitalt eller fysiskt, Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  Kontinuerlig glukosmätning med isCGM ( Intermittent scanning CGM används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM försk...
 11. Grundkurs i gynekologi och obstretik,

  Datum:
  2021-02-15 08:00 2021-02-17 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 12. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2021-02-08 09:00 2021-02-11 16:00
  Adress:
  Plats: Meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 13. Motiverande samtal MI handledningar-digitalt

  Datum:
  2021-02-05 13:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt
  Inbjudan till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser. Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi t...
 14. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2021-02-02 08:30 2021-02-03 16:30
  Adress:
  Digital
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 15. Diabetes i primärvården- fördjupning 7,5 högskolepoäng VT 2021

  Datum:
  2021-02-01 00:00 2021-04-23 00:00
  Adress:
  Distansundervisning med föreläsningar och grupparbeten via videokommunikationstjänsten Zoom och studier på lärplattformen Canvas. Om möjligt någon fysisk träff och plats meddelas senare.
  Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i primärvården, eller redan har goda kunskaper om diabetes. Kursen ger dig kunskaper om den senaste forsk...
 16. Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital

  Datum:
  2021-01-28 10:00 — 15:00
  Adress:
  Dag 1: CPF, Norra stationsgatan 69
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den eg...
 17. Behandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2021-01-27 08:30 2021-01-28 16:00
  Adress:
  Digitalt eller Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 18. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3,

  Datum:
  2021-01-20 00:00 2021-01-22 00:00
 19. Välkommen på digital sårutbildning med Margareta Grauers

  Datum:
  2020-12-10 13:30 — 16:30
  Adress:
  Plats Via Teams –länk skickas vid anmälan
  Lär dig mer eller uppdatera dina kunskaper om bensår....
 20. Välkommen på digital sårutbildning med Margareta Grauers

  Datum:
  2020-12-10 13:30 — 16:30
  Adress:
  Plats Via Teams –länk skickas vid anmälan
  Lär dig mer eller uppdatera dina kunskaper om bensår....

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER