Grundkurs i gynekologi och obstretik, FULLTECKNAD


Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. Kursen ger en bred teoretisk introduktion till olika tillstånd som man kommer att handlägga på kliniken.

Anmäl via mail till: therese.wirback@sll.se

Bifoga kontaktuppgifter samt om du har en sidoutbildningsplats inbokad på någon gynmottagning. Max antal deltagare: 50 st

Kursavgift 0 kr

Sista anmälningsdag: 8 januari 2020

Kursdatum och tid:
28 - 30 september 2020
Piperska Muren, Stockholm
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Lena Marions m.fl
Kostnad:
Gratis
Kommentarer:
Kursen ges 2 ggr per år. anmälan sker ST-forums hemsida i kurskatalogen